Aluevaaliteemani

Johanna_2022

Aluevaltuustossa tarvitaan kokenutta ja viisaisiin ratkaisuihin kykenevää päättäjää. Tarvitaan neuvottelukykyä ja laaja-alaista näkemystä. On yhdessä luotava uusi järjestelmä, joka on taloudellisesti kestävä ja joka kohtelee oikeudenmukaisesti koko Länsi-Uudenmaan asukkaita.

Terveys ja hyvinvointi

Terveyskeskuksista on saatava parempaa hoitoa ja lääkärille päästävä, kun on tarve. Julkisia palveluja on parannettava. Terveyskeskus on lähipalvelu, johon pitää päästä sujuvasti.

Ostopalvelut ovat hyvä lisä täydentämään sote-alueen tuottamia palveluja ja se tukee paikallistaloutta. Palvelusetelit lisäävät asukkaiden valinnan vapautta. Aluevaltuuston on kuitenkin varmistettava, että julkisiin sotepalveluihin pääsee helposti ja vaivattomasti.

Panostetaan ennaltaehkäisyyn, jotta ongelmat hoidetaan ennen raskaampien hoitojen ja toimenpiteiden tarvetta.

Lisätään hammastarkastusten määrää. Suun terveydellä on merkittävä yhteys koko kehon terveyteen.

Erikoissairaanhoito on pidettävä korkeatasoisena. Varmistetaan sujuvat palvelupolut ja nopea hoitoon pääsy.

Mielenterveyspalveluita on vahvistettava, toteutetaan terapiatakuu.

Vanhusten, lasten ja nuorten palveluiden henkilöstömitoituksia on noudatettava.

Lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten hyvinvointi on turvattava koronakriisin jälkihoidossa.

Tärkeät palvelut ovat lähellä. Kouluterveydenhoito, neuvolat, hyvä oppilashuolto. Pidetään näistä kiinni.

Varmistetaan perhekeskustoimintaa jokaisen kunnan alueelle.

Lapsia ja nuoria on kuultava hyvinvointialueen toiminnassa.

Vanhukset ja vammaiset

Arvokas vanhuus on turvattava. Vanhusten hoiva on aliresursoitua ja kotihoitoon tarvitaan lisää palveluja. Kun vanhus ei enää pärjää kotonaan, hänelle on taattava paikka kodinomaisessa palvelukodissa. Varmistetaan vanhusten palvelutalojen ja hoivakotien toiminnan korkea laatu.

Omaishoitajien asemaa on parannettava, reilumpi korvaus ja vapaapäiviä.

Vammaisten ihmisoikeudet: osallisuus, esteettömyys, työ ja toimivat palvelut on taattava. Kuljetuspalvelut on laitettava kuntoon. 

Sote ja pelastustoimi

Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista.

Parannetaan asukkaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Alueen ICT-järjestelmien tulee olla tehokkaat ja tietoturvalliset. Rakennetaan alueelle yhteinen tietojärjestelmä ja varmistetaan tiedonkulku.

Varmistetaan pelastustoimen ja paloasemien resurssit, parannetaan arjen turvallisuutta. Huolehditaan myös vapaapalokuntien resursseista.

Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia mm. saada nopeasti lääkeresepti etävastaanotolla. Kaikki eivät kuitenkaan osaa käyttää digitaalisia palveluja, eikä siihen pidä pakottaa ja tulee aina tarjota vaihtoehto.

Myös uusia innovatiivisia palveluja voidaan kehittää, kuten kumipyörillä liikkuvat palvelut lisäämään palvelujen monipuolisuutta ja tarjontaa.

Hyvinvointialueen on tuettava hyvinvointia parantavien järjestöjen toimintaa

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com