Valtuuston talousarvioaloitteet vuoden 2024 budjettiin

Jätin raha-aloitteet Rullavuoren kalliopuutarhan suunnitteluun ja toteutukseen sekä liukastumisesteiden jakamiseksi kaatumistapaturmien vähentämiseksi. Voit tutustua alla aloitteiden perusteluihin. 

***

Villa Rulluddenin huvila sijaitsee Espoon Iivisniemessä. Villa Rulluddenilla on Espoon kaupungin museo, joka on yleisölle auki yhden päivän kuukaudesta. Se koostuu kahdesta huvilasta, jotka rakennuttivat Alfred Kihlman vuonna 1873 ja hänen poikansa Lorenzo Kihlman vuonna 1893. Huvila siirtyi Espoon kaupungin omistukseen vuonna 1980. Yhdessä Villa Marjarannan kanssa Rulludd muodostaa historiallisesti merkittävän huvilakokonaisuuden.

Rulluddenin huvilakokonaisuuteen kuului hieno kukkapuutarha, kasvimaa sekä puisto, jonka erikoisuutena oli kalliopuutarha. Ne olivat Alfred Kihlmanin poikien Lorenzon ja Oswaldin työn tulosta. Oswald Kihlman oli arvostettu kasvitieteen professori.

1900-luvun alussa Lorentzo perusti Prästberget –kalliolle (Rullavuorelle) kalliopuutarhan. Oswald oli aiemmin istuttanut kallioille Venäjän matkoiltaan tuomiaan harvinaisia sammaleita. Lorentzo istutti alueelle yli sata erilaista puuta, pensasta ja kasvia: rhododendroneita, kääpiömäntyjä, pähkinäpensaita, hevoskastanjoita, köynnöskasveja sekä saniaisia. Hän rakennutti kalliolle kävelyreitin, jonne oli sijoitettu levähdyspaikkoja. Prästberget -kukkulalla oli noin vuonna 1910 rakennettu puinen näkötorni. Vaikka puutarhassa ei ole vanhasta loistosta paljoakaan jäljellä, jotkut säilyneet eksoottiset kasvit muistuttavat vanhasta kalliopuutarhasta. Rullavuoren kalliolla on myös jääkauden jättämiä jälkiä nähtävillä. Kyseessä onkin ainutlaatuinen viheralue Espoossa.

Esitän, että Espoon talousarviossa vuodelle 2024 varataan määrärahaa Villa Rulluddeniin liittyvän Rullavuoren kalliopuutarhan entistämiseen. Rahaa voidaan varata sekä suunnitteluun että puutarhan ja infokylttien toteuttamiseen. Suunnittelussa on huomioitava alueen historiallisen luonteen säilyminen ja turvaaminen.

***

Esitän, että vuoden 2024 budjettiin varataan määräraha liukastumisesteiden jakamiseksi kaatumistapaturmien vähentämiseksi.

Talvijalankulun turvallisuus varmistetaan asuinympäristön turvallisuutta ja esteettömyyttä parantamalla, joten teiden hiekoituksesta on huolehdittava. Vaihtelevat talvisäät lisäävät kuitenkin riskiä liukastumistapaturmille. THL:n suositusten mukaan liukastumisten ehkäisemisessä huomioidaan jalkineet, kengänpohjien ja kantalapun oikea materiaali sekä liukuesteet. THL:n mukaan kaatuminen ja putoaminen ovat iäkkäiden yleisimmät tapaturmatyypit ja siksi ennaltaehkäisevät toimet ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Esimerkiksi Valtimon kunta päätti jakaa kaikille eläkeläisille vuonna 2015 kenkiin kiinnitettävät liukastumisesteet. Liukastumisesteet ennaltaehkäisevät liukastumisia liukkaalla kelillä ja vähentävät lonkkamurtumia, polvivammoja ja muita kaatumisvammoja. Se tuottaa säästöjä terveystoimeen ja ennen kaikkea vähentää inhimillistä kärsimystä. Vaikka terveyspalvelut ovat hyvinvointialueen vastuulla, on meillä silti vastuu asukkaidemme hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä.


Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com