Puhe alue-valtuustossa kouluterveydenhuollosta

Puhe 27.9.2022 aloitteestani: sujuva yhteistyö kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon välillä

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kiitos kaikille aloitteeni allekirjoittajille, joka koskee sujuvaa yhteistyötä kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon välillä. Aloitteeni kumpuaa siitä jatkuvasta keskustelusta, joka kertoo lasten ja nuorten pahoinvoinnista ja kouluterveydenhuollon riittämättömyydestä. Koulukuraattoreja ja psykologeja on liian vähän, jotta oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukainen tavoite päästä keskustelemaan heidän kanssaan 7 päivän sisällä toteutuisi. Moni lapsi ja nuori kertoo, ettei kouluterveydenhoitaja ollut tavattavissa, vaikka mahaan sattui tai oli paha olla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uusin kouluterveyskysely vahvistaa, että osa oppilaistamme voi entistä huonommin. Myös koronapandemia on vaikuttanut monin tavoin lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen.

Näin ei voi jatkua. Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen ennen kuin ongelmat kärjistyvät on inhimillistä ja kansantalouden kannalta kauaskantoinen, oikea ratkaisu. Kannustankin hyvinvointialueen päättäjiä turvaamaan kouluterveydenhuoltoa ja lisäämään siihen resursseja.

Valtuustoaloitteessa esitetään, että hyvinvointialueella pilotoidaan, kehitetään ja otetaan käyttöön parhaita käytänteitä yhteistoimintamalleiksi kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon välillä. Kun terveydenhuoltohenkilöstö, koulukuraattorit ja psykologit siirtyvät vuodenvaihteessa hyvinvointialueen vastuulle, on tärkeää turvata herkkä rajapinta ja toimiva yhteistyö koulujen ja kuntien opetustoimen kanssa.

Moniammatillinen yhteistyö ja esimerkiksi koululääkärien asiantuntijuus tulisi ottaa tehokkaammin käyttöön myös koulupoissaoloihin puuttumisessa, jotta voidaan vähentää koulupudokkuutta. Myös opiskeluhuolto haluaa olla lähellä nuoria. Hyvä esimerkki on Matinlahden koulun kokeilu, jossa psykologi ja kuraattori viettävät kerran viikossa välitunnin ulkona oppilaiden kanssa.

Aloitevastauksessa todetaan, että sote-uudistuksessa opiskeluhuollon palvelut kootaan yhden järjestäjän vastuulle, ja palveluista muodostuu toiminnallinen kokonaisuus. Kun opiskeluhuollon palvelujen järjestämisvastuu on jatkossa yhdellä taholla, mahdollistuu entistäkin sujuvampi yhteistyö ja palvelujen kehittäminen sekä koulu-/oppilaitostasolla että hyvinvointialueen tasolla. Monitasoista kehittämistyötä tehdään alueen kouluissa.

Kiitän viranhanhaltijoita aloitevastauksesta ja toivon jatkossa vahvaa huomiota kouluterveydenhuollon vahvistamiseen.

 

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com