Valtuustopuheeni Espoon LuonTo -ohjelmasta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Meille espoolaisille luonto ja sen läheisyys tuo iloa ja elämyksiä jo pienestä pitäen. Espoon upeiden luontoarvojen vaaliminen on meidän valtuutettujen tärkeä tehtävä. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtajana näen tämän ohjelman tiekarttana lautakunnan työssä. 

Luonnon monimuotoisuuden häviäminen on yksi aikamme suurimmista ongelmista, johon myös Espoossa tarvitaan ratkaisuja. Luonnolla on luonnonarvojen lisäksi meille asukkaille tärkeä virkistys- ja terveysarvo.

Luonnonsuojelun toimenpiteet eli LuonTo on hanke, jonka tavoitteena oli selvittää ja määrittää keinoja, joilla tuetaan olemassa olevia suojelukohteita ja täydennetään luonnonsuojeluverkostoa alueellisesti ja laadullisesti. Ohjelma valmisteltiin viime kaudella. Lämmin kiitos asiaan vaikuttaneille toimijoille. Tästä on hyvä jatkaa toteutukseen, mikä edellyttää myös luonnonsuojelun resurssien lisäämistä.

Ohjelmassa on selvitetty Espoon arvokkaat luontokohteet ja ekologinen verkosto. Siinä on esitetty suunnitelma suojelualueiden lisäämiseksi ja ekologisen verkoston vahvistamiseksi.  Helposti saavutettavat lähimetsät sekä Keskuspuisto, Nuuksion järviylänkö ja saaristoluonto ovat Espoon turvattavaa aarreaittaa. Myös kulttuurimaisema on huomioitava Espoon kaupunkikehityksessä jatkossakin.

LuonTo -ohjelman tavoitteena on luonnon arvojen ja monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen paikallisesti Espoon alueella, noudattaen kansainvälisiä ja valtakunnallisia velvoitteita ja tavoitteita. Espoon luonnon arvot ja erityispiirteet halutaan säilyttää ja vahvistaa pitkällä aikavälillä, ja luonnon tuottamia toimivia ekosysteemipalveluita turvata ja parantaa.

Ohjelmassa tarkastelluista kohteista esitetään tiedot ja rajausesitykset kohdekorteilla. Alueiden lopulliset rajaukset ja niille soveltuvat toiminnot ratkaistaan kaavoituksen yhteydessä tai luonnonsuojelualueen perustamispäätöksissä.

LuonTo- ohjelmassa esitetyt toimet ekologisen verkoston vahvistamiseksi ja suojellun pinta-alan lisäämiseksi tulee huomioida maankäytön suunnittelussa täysimääräisesti.

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com