Aloite kierrätyksestä

Valtuustoaloitteet • 25.04.2005

Johanna Karimäki
Valtuustoaloite 25.4.2005

Kierrätystä on edistettävä Espoossa

Ämmässuolle on tulossa uusi sekajätteen käsittelylaitos, jossa jätteestä erotellaan kierrätyspolttoaineeksi soveltuva jäte sekä metallit. Laitoskäsittelyn avulla jätteen hyödyntämisaste paranee ja kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää saadaan pienennettyä. Tämä on hyvä asia, mutta jätteiden syntypaikkalajittelua tulee edelleen edistää, sillä se on halvin ja ekologisin tapa kierrättää materiaalia.

Espoossa toimii Ämmässuolla yksi Sortti keräysasema, joka vastaanottaa mm. puujätettä, paperia ja pahvia, metallia, sähkö- ja elektroniikkaromua, ongelmajätettä, styroksia ja puutarhajätettä. Espoon kokoisessa kaupungissa olisi tarvetta ainakin toiselle sortti asemalle, joka sijoitettaisiin Etelä-Espooseen. Ongelmajätteiden keräyspisteitä Espoossa on melko paljon. Ongelmajätettä vastaanotetaan yli 20 paikassa Espoossa, lasinkeräyspisteitä on yli 50 ja suurimmassa osassa näistä on myös paristonkeräys. Niinikään keräyspaperin keräys toimii hyvin. Kerrostalo- ja rivitalokiinteistöillä on omat keräyspisteensä. Omakotialueilla kiertävät yksittäiset paperinkeräysyrittäjät. Maito- ja mehutölkkikeräys on toiminut Espoossa jo kymmenen vuotta ja keräyspisteitä on siirretty myös asuinkiinteistöille. Sen sijaan metallin keräys toimii Espoossa puutteellisesti, kuten myös energiajätteen keräys. Kierrätystä tulisikin tehostaa erityisesti metallijätteen ja energiajätteen osalta.

YTV on valmistelemassa uusia jätehuoltomääräyksiä, joissa tehostetaan mm. kartongin, keräyslasin ja keräysmetallin talteenottoa. Esimerkiksi lasin ja keräysmetallin erilliskeräysvelvoite tulee koskemaan 30 asunnon kiinteistöjä. Espoossa kierrätys onkin painottunut lähinnä kerrostalo- ja rivitalokiinteistöjen jätteenkeräyspisteisiin. Muita yksittäisiä keräyspisteitä, jotka palvelisivat pientaloasukkaita, on liian vähän. Espoossa on runsaasti pientalovaltaisia alueita ja niiden määrä tulee lisääntymään. Siksi juuri Espoossa olisi syytä lisätä tuntuvasti monipuolisten kierrätyspisteiden määrää. Ihanteellista olisi, jos asukas voisi tuoda yhteen pisteeseen mahdollisimman paljon erilaisia kierrätettäväksi kelpaavia materiaaleja. Biojäte voidaan toki kompostoida omakotialueella omatoimisesti, mutta esim. metalli, lasi, kartonki, energiajäte ja paristot pitäisi voida toimittaa kierrätyspisteeseen.

Jätteiden kierrätystä olisi mahdollista edistää mm. vahvistamalla yksityisten jätealan toimijoiden roolia, kuten paperin keräyksen suhteen on toimittu. Kierrättäminen pitäisi tehdä asukkaalle helpoksi, jotta se tulisi jokapäiväiseksi toimintatavaksi. YTV:n strategiassa on vahvasti esillä jätteiden synnyn ehkäisy, mikä on hyvä asia. Myös kierrätyksen edistäminen vaatisi oman strategiansa sekä konkreettisia toimenpiteitä.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut kysymme: Mitä Espoon kaupunki ja kaupunginhallitus aikoo tehdä, jotta se voisi vaikuttaa YTV:n toimenpiteisiin ja saada YTV:n lisäämään kierrätysmateriaalien keräyspisteitä ja monipuolistamaan kierrätystoimintaa?

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com