Luottamustoimet

Eduskuntatyö »

Olin Uudenmaan kansanedustaja vuosina 2007-2019. Lue lisää eduskuntatyöstä.

Espoon kaupunginvaltuusto »

Olen Espoon kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 2005 lähtien. Minut valittiin valtuuston 3. varapuheenjohtajaksi kesällä 2020. Valtuutettuna olen toiminut ympäristönsuojelun ja yleisen hyvinvoinnin eteen sekä lasten parasta ajatellen. Espoon kaupungilla olin viime kaudella mukana työryhmässä, jossa edistimme innovaatioita, yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Elokuussa 2019 minut valittiin jäseneksi Espoon kaupunkisuunnittelulautakuntaan. Lue lisää kaupunginvaltuustosta ja kaupunkisuunnittelulautakunnasta. Valtuustokauden 2021 alussa aloitin Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtajana.

Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta »

Olen Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja elokuusta 2021 lähtien. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii luonnon monimuotoisuuden puolesta. Lautakunta päättää mm. vesistöjen kunnostuksista, luonnonsuojelualueiden perustamisista sekä seuraa ja antaa ohjeistuksia ilmastonmuutoksen torjuntaan. Lautakunta toimii kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisena. Se toimii myös terveydensuojelulaissa, elintarvikelaissa ja eläinlääkintähuoltolaissa tarkoitettuna valvonnasta tai muista kunnan tehtävien järjestämisestä vastaavana viranomaisena Espoon ja Kauniaisten kaupunkien, sekä Kirkkonummen kunnan muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella.

Lautakunnan tehtävänä on päättää muun muassa ympäristö- ja maa-ainesluvista, ojituksiin liittyvistä erimielisyyksistä, luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta ja rauhoituksen lakkauttamisesta sekä antaa tarvittaessa määräyksiä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Lautakunnan tehtävänä on valvoa, että rakentaminen täyttää rakentamiselle rakennuslainsäädännössä ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset. Kaikkien yli 2000 kem2:n suuruisten rakennushankkeiden lupahakemukset käsitellään ympäristö- ja rakennuslautakunnassa.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta »

Olin kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen elokuusta 2019 elokuuhun 2021. Olin lautakunnassa myös vuosina 05-08. Keskeisin tehtävä lautakunnassa on rakennetun ympäristömme laadusta ja toimivuudesta huolehtiminen sekä viheralueiden turvaaminen.  Lisätietoja

Espoon ympäristölautakunta »

Olin ympäristölautakunnan puheenjohtaja syyskauden 2010 ja alkuvuoden 2011. Ympäristölautakunta päättää eri toimijoiden ympäristöluvista ja huolehtii kaupungin ympäristönsuojelusta. Lautakunta päättää mm. vesistöjen kunnostuksista, luonnonsuojelualueiden perustamisista sekä seuraa ja antaa ohjeistuksia ilmastonmuutoksen torjuntaan. Lue lisää tiedotteesta.

Uudenmaan liitto »

Toimin päättäjänä kotimaakunnassani Uudellamaalla. Vuodesta 2017 lähtien palasin maakuntavaltuuston jäseneksi vuoteen 2021 asti. Olin tuolloin vihreän maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtaja. Maakuntavaltuusto käsittelee maakuntakaavan ja maakuntaohjelman sekä valvoo Uudenmaan etua.

Aikaisemmin olin Uudenmaan maakuntahallituksen jäsen vuosina 2013-2017 ja maakuntavaltuuston jäsen 09-12 (varajäsen 05-08).

Tapiolan seudun Vihreät »

Tapiolan Seudun Vihreiden (Tavi) hallituksen jäsen vuosina 2004-2011 ja yhdistyksen puheenjohtaja vuodet 06-08.

Ammattiliiton luottamustoimet »

Toimin Vihreässä ryhmässä myös ammattiliitossani TEKissä (Tekniikan Akateemiset), jossa olin valtuuston jäsen vuoteen 2020 saakka sekä varajäsen vuosina 05-07. Olin valtion valiokunnan jäsen vuosina 06-08. Lisäksi olin Otaniemen TEK tutkijat (OTTI) ry hallituksen jäsen 06-07 ja varajäsen 08-09.

Puolueen työryhmät »

Vihreiden työelämätyöryhmän (08-11) ja maaseututyöryhmän (07-11) puheenjohtaja. Työelämätyöryhmä selvitti ajankohtaisia työelämän kehittämistarpeita. Maaseututyöryhmä valmisteli puolueen maaseutupoliittisen ohjelman (2008). Ohjelma löytyy vihreiden nettisivuilta.

Vihreät Naiset »

Vihreiden Naisten hallituksen jäsen 2006-2009.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com