Aloite koululaisten iltapäivätoiminnasta

Valtuustoaloitteet • 27.03.2005

RAHA-ASIA-ALOITE
Espoon kaupunki
kaupunginhallitus/valtuusto

Esitetään kokeilumuotoista koululaisten iltapäivätoimintaa peruskoulun ala-asteelle kaikille luokka-asteille toteutettavaksi esimerkiksi kolmessa eri koulussa. Iltapäiväkerhot 1-2 luokkalaisille toimivat tällä hetkellä Espoossa hyvin: lapsilla on mahdollisuus terveelliseen välipalaan ja ohjattuun toimintaan. Toisin on sen sijaan 3-6 luokkalaisten laita, joille ei tällaista toimintaa ole lakisääteisesti tarjolla. Tänä päivänä lapset ovat iltapäivisin useita tunteja itsekseen, mikä lisää syrjäytymisen vaaraa. Internet sekä väkivaltaiset tietokone- ja konsolipelit kiinnostavat lapsia yhä enemmän lisäten henkistä pahoinvointia. Myös liikunnan puute vaivaa koululaisia.

Tällä hetkellä Espoossa on joillakin seuduilla mahdollista saada välipalaa pientä maksua vastaan asukaspuistoissa. Toisaalta taas joillakin seuduilla on mahdollisuus osallistua nuorisotilojen iltapäivätoimintaa. Sen sijaan sellaista toimintaa ei ole, jossa olisi sekä välipalaa että aktiviteetteja tarjolla. Lisäksi seudullinen tasapuolisuus ei toteudu: kaikkialla ei ole asukaspuistoja, joillekin lähin nuorisotila on liian kaukana. Luontevinta olisi tuoda välipalan tarjonta ja harrastetoiminta kouluille, joissa se olisi kaikkien halukkaiden saatavissa. Esitän siksi, että Espoon talousarviossa vuodelle 2006 varataan sellainen määrä rahaa, että voidaan toteuttaa iltapäivätoimintakokeilu kolmessa eri koulussa Espoossa. Jatkossa toimintaa voisi laajentaa koko Espoon kattavaksi. Esitän, että Espoon kaupunki maksaa kokeilun kustannukset. Mikäli toiminta jatkuu ja laajenee kokeilun jälkeen, voidaan tällöin alkaa periä pientä osallistumismaksua, mutta ei vähävaraisilta.

Esitetty koululaisten iltapäivätoiminta lyhyesti

1. Kokeilussa lapsille jaetaan välipala esim. sämpylä (juusto-, makkara-) ja mahdollisesti hedelmä tai juurespala. Tämä on menoerä, mutta tärkeää kasvavien lasten terveydelle.

2. Esitys ohjelmasta:
- Kotitehtävät eli läksyt
- Keskustelu paikalla olevien aikuisten johdolla ja kanssa
- Sään mukaan ulkoilu, liikunta ja pallopelit
- Taideharrastukset: piirustus, muovailu, maalaus, musiikki
- Lukeminen: kirjat ja lehdet

3. Mistä ohjaajat?
- Pienehkö ryhmä ohjaajia, jotka valitsee koulun johtokunta (tai työvoimatoimisto).
- Osa voisi olla vapaaehtoisia, kaikenikäisiä tavallisia ihmisiä, osa työllistämistuella palkattuja.
- Erityisohjaajille (liikunta, taideaineet) sovitaan kohtuullinen tuntipalkka.


Espoossa 27.3.2005


Johanna Karimäki

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com