Aloite: pääkaupunkiseudulle yhteinen viheraluekaava

Valtuustoaloitteet • 14.12.2009

Johanna Karimäki
Valtuustoaloite 14.12.2009


Laajat metsämantereet, kuten Nuuksio ja Sipoonkorpi sekä asukkaita lähellä olevat puistot, lähivirkistysalueet, ovat tärkeitä ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Viheralueiden tulisi olla tärkein ohjaava tekijä kaikessa suunnittelussa, mutta suurin uhka viheralueille on rakentaminen ja alueiden pirstoutuminen. Tiestö katkaisee viheryhteyksiä ja niiden rakentamisessa tulisikin huomioida eläinten kulkureiteiksi rakennettavat viherkannet ja tunnelit.

Vantaalla on voimassa oleva viheraluekaava. Se on olennainen työkalu kaikessa suunnittelussa, jossa luontoarvot pitää huomioida. Myös Espooseen tarvitaan viheraluekaava, jossa on esitetty viheralueiden ominaispiirteet. Pääkaupunkiseudun rakentamisen tiivistyessä lähivirkistysalueiden merkitys korostuu entisestään. Viheralueiden tuomaa hyötyä on tutkittu vasta viime vuosina. Tutkimusten mukaan viheralueet vähentävät mielenterveysongelmia, stressiä sekä sydän- ja verisuonisairauksia. Myös hyödyt imagolle ja matkailulle ovat merkittävät. Koska viheralueet jatkuvat yli kuntarajojen, on perusteltua valmistella pääkaupunkiseudun yhteinen viheraluekaava, joka pitäisi tehdä ennen pääkaupunkiseudun yhteistä yleiskaavaa.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Espoo esittää pääkaupunkiseudulle yhteistä viheraluekaavaa ja aloittaa valmistelut viheraluekaavan tekemiseksi.

Johanna Karimäki ja 25 kaupunginvaltuutettua

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com