Aluevaltuustoaloite: Sujuva yhteistyö kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon välillä

Valtuustoaloitteet • 29.03.2022

Yläkouluissa on jo vuosia ollut huoli nuorten kasvavista poissaoloista ja korona-pandemia on entisestään heikentänyt tilannetta. Monet etäkoulujaksot muuttivat arjen rutiineja. Osa nuorista tottui olemaan poissa koulusta. Etäopiskelu myös lisäsi ahdistuneisuutta ja runsaat poissaolot ovat heikentäneet oppimistuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uusin kouluterveyskysely vahvistaa, että osa oppilaistamme voi entistä huonommin.

On tärkeää, että nuorta autetaan varhain ja nuoren kohtaamiin ongelmiin puututaan moniamma-tillisessa tiimissä. Opiskeluhuollon psykologien, kuraattorien sekä kouluterveydenhuollon yhteistyötä muun opiskeluhuollon henkilöstön kanssa on tarpeen tiivistää entisestään. Koko hyvinvointialueelle tarvitaan toimintamalleja, joissa nuori saa kokonaisvaltaista tukea hyvissä ajoin. On tarpeen panostaa yhteisölliseen työhön ja palveluketjujen kehittämiseen. Yksi keskeinen kysymys on tiedon-kulun parantaminen eri osapuolten välillä. Lisäksi on olennaisen tärkeää, että kouluterveydenhoitaja on kouluilla oppilaiden tavoitettavissa matalalla kynnyksellä.

HUSin Lastentautien tutkimuskeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan koululääkäreiden ammattitaitoa ei riittävästi hyödynnetä koulupoissaolojen vähentämisessä. Väitöskirjatutkija Katja Melanderin mukaan kouluterveydenhuolto on osallistunut poissaolojen vähentämiseen kovin vaihtelevasti eri kouluissa, vaikka tutkimusten mukaan yleisimmät syyt koulupoissaoloille ovat fyysiset ja psyykkiset terveysongelmat. 

Varhainen puuttuminen lasten nuorten ongelmiin parantaa oppimismahdollisuuksia, vahvistaa nuorten hyvinvointia ja vähentää koulupudokkuutta peruskoulussa ja toisella asteella. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

Hyvinvointialueella pilotoidaan, kehitetään ja otetaan käyttöön parhaita käytänteitä yhteistoiminta-malleiksi kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon välillä.

Johanna Karimäki & 21 muuta aluevaltuutettua

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com