Budjettipuhe eduskunnassa, Ympäristöministeriö I (ilmastonmuutos, Itämeri)

Puheet • 17.12.2010

-Ilmastonmuutoksesta ja Itämeren suojelusta
Arvoisa puhemies,

Worldwatch-instituutin Maailman tila 2009 -raportti on muuttanut käsityksen turvallisesta 2 asteen noususta: sukupuuttojen ja ekosysteemien vakavien häiriöiden riski on ilmeinen, jos maapallon keskilämpötila nousee 1,5 astetta. Koska nousua on jo mitattu esiteolliseen aikaan verrattuna 0,7 astetta, aikaa ei ole hukattavana. Tulevaisuuden vuoksi on luovuttava jostakin. Tavallisen ihmisen kannalta luopuminen koskee esimerkiksi autoilua, asunnon lämpötilaa ja kulutusta.

Energia- ja ilmastopoliittinen selonteko on kohtalaisen hyvä ilmastopoliittinen strategia, jossa painotetaan uusiutuvan energian lisäämistä ja sitä edistäviä syöttötariffeja sekä liikenteen ja maatalouden osuutta kasvihuonekaasujen vähentämisessä. On hyväksyttävä se, että ilmastonmuutoksen torjunta maksaa aluksi, mutta tilanne on taloudenkin kannalta katastrofaalinen, jos mitään ei tehdä nyt. On olennaista, että työelämä joustaa; syntyy uusia työpaikkoja erityisesti uusituvan energian tuotannossa ja tuotekehityksessä.

Energiatehokkuus on kaikkein kustannustehokkain keino vähentää päästöjä, ja siksi tarvitaan energianeuvontaa ja tietoa eri vaihtoehdoista niin työpaikoille kuin yksityisillekin, kuntiin sekä työ- ja elinkeinokeskuksiin.

Kelamaksun poistoa kompensoidaan ympäristöveroilla. Meillä on jo päästöjen perusteella porrastettu autoverotus, ja nyt on tulossa porrastettu polttoaineverotus. Kotitalouksien lämpöpumppuja sekä energiatehokkuusremontteja tuetaan, tuulisähkölle, biokaasulle ja puuperäiselle sähköenergialle on tulossa takuuhintajärjestelmät. Lisää toimia tarvitaan ehdottomasti: teollisuuden energia- ja materiaaliverot, pakkausverot, ruuhkamaksut, joukkoliikenne aidosti edulliseksi, sähkölaitteiden valmiustilan kielto, kierrätyksen ja uusiokäytön tehostaminen huippuunsa jne., koko elämäntavan muutos, ei haaskata materiaa oikkujen vallassa. Teknologian mahdollisuudet ovat mittavat. Esimerkiksi valaistuksessa siirrytään ledeihin, akkuteknologia kehittyy, jolloin uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä voidaan varastoida, ja sähköautot ovat vahva osa lähitulevaisuutta.

Seuraavan hallituskauden keskeinen tavoite on päästöjä systemaattisesti vuosittain vähentävä ilmastolaki. Cancunin hyvässä hengessä on toivottava, että Durbanin ilmastokokouksen tuloksena vuoden kuluttua syntyy myös kansainvälinen kunnianhimoinen ilmastosopimus.

Arvoisa puhemies,

Itämeren suojelussa on otettu käyttöön uusi momentti, joka on tuiki tarpeellinen. Sille osoitettu 3 miljoonan euron määräraha auttaa, vaikka se on tarpeisiin nähden melko vaatimaton. Määräraha on tarkoitus kohdistaa erityisesti maatalouden vesiensuojelua tehostavaan hankkeeseen Teho Plus, turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun tehostamiseen, Taso-pilottihankkeeseen, sekä vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden selvittämiseen, Velmuun. Iloitsen myös Uudenmaan alueen täsmätoimihankkeesta, Raha-hankkeesta: Uudenmaan tuottajajärjestöt ja Uudenmaan ely-keskus toteuttavat yhteistyössä maatalouden vesiensuojeluhankkeen Ravinnehuuhtoutumien hallinta vuosina 2009-2013. Nämä ovat tärkeitä hankkeita, joiden avulla saatua tietoa tulee hyödyntää maatalouspolitiikan uudistuksessa.

Tällä hetkellä maatalouden ympäristötuet on määritelty liian väljästi. Valinnaisuutta on karsittava, ja vain merkittävästi ravinteita vähentävistä toimenpiteistä saisi tukimaksuja. Tuet on kohdistettava sinne, missä päästöjä vähennetään eniten, ja toimien vaikuttavuus on kyettävä osoittamaan.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com