Eduskunnan Kasvuedustajilta viisi ehdotusta hallitukselle minihallitusohjelmaan

Tiedotteet • 03.06.2014

Eduskunnassa toimiva puoluerajat ylittävä kasvuyrittäjyysryhmä esittää viisi konkreettista suositusta minihallitusneuvotteluihin. Ryhmän esitykset tähtäävät uuden kasvun aikaansaamiseen ja talouden uudistumisen tukemiseen ilman, että tähän tarvitaan lisäeuroja tai kiihdytetään velkaantumista. Ryhmän ehdotukset olisivat toteutettavissa vielä kuluvan vaalikauden aikana.

Ryhmän ehdotukset loppukauden minihallitusohjelmaan ovat

1. Laajennetaan pk-yritysten kasvurahoituksen edellytyksiä. Edistetään aktiivisen joukkovelkakirjamarkkinan syntyä Norjan mallin mukaisesti. Lisätään First North -pörssilistan vetovoimaisuutta. Edistetään rahastomallista, pankkilainoitusta täydentävää lainoitustyyppistä työkalua, jolla edistetään pk-yritysten investointien rahoitusta.

2. Siirretään joukkorahoitus kokonaisuudessaan, myös vastikkeettoman joukkorahoituksen ja rahankeräyslain osalta, valtiovarainministeriön hallinnonalalle. Uudistetaan rahankeräyslakia niin, että ennakkolupamenettelystä luovutaan ja siirrytään jälkikäteisvalvontaan.

3. Käynnistetään kasvua rajaavien normien niittotalkoot. Toteutetaan selvitys eniten pk-yritysten toimintaa rajoittavien normien ja säädösten sekä viranomaisohjeiden osalta. Tavoitteena on valmistella konkreettinen ohjelma turhien normien purkamiseksi seuraavaan hallitusohjelmaan.

4. Varmistetaan, että talous- ja yrittäjyyskasvatus sisällytetään peruskoulujen yläluokkien ja toisen asteen opetuksen tuntikehykseen.

5. Perustetaan yksi kansallinen taho koordinoimaan ja arvioimaan kaikkia Suomen EU-rahoitteisia kasvu- ja innovaatiohankkeita. Tavoitteena kansallisella koordinaatiolla on hankkeiden vaikuttavuuden parantaminen, hankkeiden keskinäinen parempi arviointi ja hakumenettelyn ja raportoinnin keventäminen.

Näiden toimien kautta luotaisiin Kasvuedustajien mukaan parempi pohja pk-yritysten kasvun rahoitukselle, turhan kasvua rajaavan sääntelyn purkamiselle, yrittäjyyskulttuurille ja liiketoimintaosaamiselle sekä kasvun tukemiseen käytettyjen eurojen vaikuttavuudelle.

FAKTA: Eduskunnan Kasvuedustajat

Eduskunnassa on toiminut vaalikauden alusta poikkipoliittinen kasvuyrittäjyysryhmä Kasvuedustajat. Kasvuedustajiin kuuluu kansanedustaja jokaisesta eduskuntapuolueesta ja ryhmän tavoitteena on kasvuyrittäjyyden ja uusien työpaikkojen synnyn edistäminen laaja-alaisesti ilman puoluepolitikointia.

1.1.2013 Kasvuedustajat (http://www.kasvuedustajat.fi/) julkaisi "Kasvan, siis elän"-ohjelman kasvuyrittäjyyden edistämiseksi, joka tähtäsi hallituksen päätöksentekoon vaikuttamiseen. Ohjelmassa suositeltiin mm. yhteisöveron selkeää alentamista ja pääomatuloveron maltillista korottamista sekä uuden kasvurahastojen rahaston perustamista. Sittemmin hallitus on toteuttanut monia ryhmän suosituksista.

Kasvuedustajiin kuuluvat Lasse Männistö (kok), Mikael Jungner (sd), Kai Turunen (ps), Markus Lohi (kesk), Martti Korhonen (vas), Johanna Karimäki (vihr), Lars Erik Gästgivars (rkp) ja Peter Östman (kd).

Lisätietoja:
Lasse Männistö, puh. 0440160382
Mikael Jungner, puh. 0505541615
Kaj Turunen, puh. 0505120663
Markus Lohi, puh. 0400692682
Martti Korhonen, puh. 0505113051
Johanna Karimäki, puh. 0505121948
Lars Erik Gästgivars, puh. 0500261043
Peter Östman, puh. 0505121845

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com