Enemmän turvaa, vähemmän byrokratiaa- Vihreät vaativat yrittäjärauhaa

Tiedotteet • 20.08.2014

Vihreä eduskuntaryhmä linjasi kesäkokouksessaan Joensuussa 19.-20.8. tavoitteitaan budjettineuvotteluihin. Vihreiden mielestä budjettineuvotteluissa on päätettävä siitä, miten pienyrittäjien ja itsensä työllistävien asemaa parannetaan. Vihreät vaativat jo minihallitusneuvotteluissa sopimuksen itsensä työllistävien ja pienyrittäjien aseman parantamiseksi.

Vihreät haluavat taata yrittäjärauhan poistamalla byrokratiaa sekä parantamalla yrittäjien sosiaaliturvaa. Byrokratia ja puutteet sosiaaliturvassa heikentävät yrittäjien työllistymismahdollisuuksia.

Yrittäjille on annettava mahdollisuus keskittyä omaan työhönsä ilman jatkuvaa raportointia ja huolta toimeentulosta. Yrittäjärauha taataan

•keventämällä yrittäjän ilmoitustaakkaa

•vauhdittamalla viranomaisten välistä tiedonkulkua tulorekisterin avulla

•madaltamalla yrittäjäksi lähtemisen kynnystä lisäämällä starttirahan joustavuutta

•korottamalla arvonlisäveron alarajaa

- Erilaiset raportointivelvoitteet syövät yrittäjien työaikaa. Pienessä yrityksessä byrokratian pyöritys voi olla niin raskasta, että se käytännössä estää työhön tarttumisen. Yrittäjärauhaa voidaan parantaa tehostamalla viranomaisten välistä tiedonkulkua, sanoo vastavalittu vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Johanna Karimäki.

Budjetissa on löydettävä ratkaisuja siihen, miten lisätään luottamusta siihen, että Suomeen syntyy lisää työpaikkoja ja että Suomeen halutaan investoida. Vihreät välittää työpaikoista ja kasvun synnyttämisestä.

- On älytöntä kysellä samaa tietoa moneen kertaa yrittäjältä itseltään, kun viranomaiset voidaan velvoittaa tallentamaan tarpeellinen tieto yhteiseen rekisteriin. Yrittäjärauha edellyttääkin tulorekisterin nopeaa käyttöönottoa, toteaa vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Työrauha on saatava myös itsensä työllistäjille. Itsensä työllistäjät ovat nopeimmin kasvava työntekijäjoukko, mutta työmarkkinoilla itsensä työllistäjät ovat heikoimmassa asemassa vailla työttömyys- ja eläketurvaa. Itsensä työllistäjiä on nykyään kaikilla aloilla rakennusmiehistä konsultteihin ja toimittajista parturi-kampaajiin.

-Vihreät edellyttävät, että työministeri Ihalainen muistaa itsensä työllistäjät syksyn kolmikantaneuvotteluissa. Vaikka tämän ryhmän aseman parantamisesta sopiminen edellyttää yksimielisyyttä kolmikannalta, edellyttää itsensä työllistäjien aseman parantaminen määrätietoisuutta myös hallitukselta, Alanko-Kahiluoto jatkaa.

Lisäksi Vihreät haluavat, että Suomessa tehdään maailman parasta koulua.

- Koulutuksesta säästämisen on loputtava. Haluamme parantaa perusopetuksen laatua, pitää kiinni ryhmäkokojen pienentämiseen suunnatuista määrärahoista, suunnata varoja oppimiserojen pienentämiseen sekä mahdollistaa yliopistolle lisärahoitusta, Alanko-Kahiluoto linjaa.

Vihreä eduskuntaryhmä on laatinut esityksiä pienyrittäjien ja itsensä työllistävien aseman parantamiseksi. Lue ehdotukset täältä: http://www.vihreat.fi/tiedotteet/enemman-turvaa-vahemman-byrokratiaa

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com