Johanna Karimäki: Maailma tukehtuu muovisaasteeseen, jos emme toimi heti!

Lehdissä julkaistut kirjoitukset • 23.05.2017

uusipuu.fi -netissä julkaistu blogi

Fossiilisesta öljystä eroon pääseminen on ihmiskunnan tulevaisuuskysymys, jotta ilmasto ei lämpene yli kahden asteen. Öljypohjaisten materiaalien, erityisesti muovin, korvaaminen puupohjaisilla biomateriaaleilla pienentää kulutuksen hiilijalanjälkeä. Muovien ympäristöhaitat ovat myös mittavia ja siksi parhaimmat biopohjaiset tuotteet ovat myös kompostoituvia ja biohajoavia. Vihreällä kemialla voimme pelastaa maailmaa!

Muovien valmistukseen vuosittain käytettävä öljymäärä vastaa noin viittä prosenttia maailman kokonaisöljynkulutuksesta. Kaikista muoveista noin 40 % käytetään pakkauksiin, joten pakkausalaan kohdistuu erityisiä paineita öljyriippuvuuden vähentämiseksi.

Muovit ovat pitkäikäisiä, eivätkä ne hajoa luonnossa. Kaatopaikkojen muovijätteestä voi pitkän ajan kuluessa liueta haitallisia yhdisteitä maaperään ja ympäristöön. Muovi voi myös hajota pieniksi paloiksi ja päätyä viemäreiden ja sadevesien mukana vesistöihin. Merissä onkin havaittu mikromuoveja, jotka voivat aiheuttaa sairauksia ja lisääntymiskyvyn heikkenemistä. Nämä pienet muovihiukkaset voivat kertyä eläimiin ja vähitellen ruokaketjussa ylöspäin, aina jopa ihmisiin asti.

Valtamereen päästyään muovisaaste leviää maapallon joka kolkkaan. Tyynenmeren valtava jätepyörre havaittiin 1980-luvulla. Autio paratiisisaari Henderson sijaitsee 5000 kilometrin päästä kaikesta asutuksesta, mutta saarelta löytyy yli 17 tonnia muovijätettä! Myös Itämeremme rannat on Suomen Ympäristökeskuksen tutkimuksissa todettu roskaisiksi. Jos kaikki merien muovijäte pakattaisiin muovikasseihin, sitä olisi rannoilla 15 täyttä muovikassillista jokaista maailman merenrantametriä kohden. Maailma tukehtuu muovisaasteeseen, jos emme toimi heti.

EU on ottanut tiukan linjan muovipussien vastaisessa direktiivissään. EU jäsenmaiden tulee kieltää kaikki ilmaiset muovipussit – myös ohuet hedelmäpussit – kaupoissa vuoteen 2019 mennessä. Toinen vaihtoehto on vähentää muovipussien määrää niin, että se on korkeintaan 40 kassia asukasta kohti vuoteen 2025 mennessä.

Muovipussien lisäksi muovia käytetään paljon tuotteiden pakkaamiseen. Tässä puulla on mahdollisuuksia - vastuullinen pakkausraaka-aine on osa kestävän tuotteen imagoa. Suomalaiselle metsäteollisuudelle biopohjaiset muovit ja uudet pakkausmateriaalit avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia: maailman pakkausmarkkinat kasvavat ja niiden volyymiksi on arvioitu noin 700 miljardia euroa. Uusilla puutuotteilla turvaamme vientiä, työllisyyttä ja puhtaamman tulevaisuuden lapsillemme!

Johanna Karimäki,
kansanedustaja, Vihreät
Uusi puu 2017 -kilpailun tuomariston jäsen

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com