Kaavoituksessa eletään ratkaisevia hetkiä

Lehdissä julkaistut kirjoitukset • ESSE • 19.05.2005

Espoon Seurakuntasanomat (ESSE) Alakertapalsta

Espoo on omanlaisensa kaupunki. Laajalle alueelle sijoittuneet keskukset ovat toisistaan erillään. Meillä on ruotsinkielinen alkuperäisväestö, ympäri Suomen tulleet asukkaat sekä ulkomaalaissyntyiset maahanmuuttajat. On syntynyt monikulttuurinen Espoo. Tämä on haaste ja myös mahdollisuus. Tarvitaan sopeutumista ja erilaisuuden hyväksymistä. Espoolaisen yhteishengen syntymiseen tarvitaan urheiluseurat, asukasyhdistykset, seurakunnat, harrastuspiirit ja kulttuuritapahtumat. Tiede, teknologia ja yrittäjyys ovat tukevalla jalustalla Espoossa. Nopeasti kasvaneena kaupunkina Espoo on saanut omat ongelmansakin. Menestys ei kohtaa kaikkia. On myös niitä, joilla ei mene hyvin. Vähäosaisia ja heikkoja on autettava, on turvattava lapsille hyvä arki ja ehkäistävä syrjäytymistä. 

Espoon kaavoituksessa eletään nyt ratkaisevia hetkiä. Etelä-Espoon yleiskaava on saatettava valmiiksi. Kasvavaan kaupunkiin kaavoitetaan lisää asutusta, mutta on jätettävä myös viheralueita, joissa liikkua ja joihin vetäytyä luonnon rauhaan. Rakennettujen ympäristöjen viihtyisyyteen tulee panostaa ja huomioida yhteisöllisyyden kehittyminen. Koulut, päiväkodit sekä yleiset kokoontumistilat ovat tärkeitä. Niitä pitää vaalia, jotta Espoo säilyisi ihmisystävällisenä kaupunkina. Kirjastot ovat kuntalaisten perusoikeus, myös liikuntarajoitteisten sekä pienten koululaisten. 

Meidän pitää jättää hyvän elämän edellytykset ja puhdas elinympäristö myös seuraaville sukupolville. Yletöntä kuluttamista ja materiaalien tuhlausta on hillittävä sekä kierrätystä tehostettava. Kestävä talous perustuu laatuun, osaamiseen ja palveluihin. Yksityisautoilua vähennetään kehittämällä monipuolinen ja kilpailukykyinen joukkoliikenne. Kaupunkielämä ei ole vain asumista vaan toimeliaisuutta ja huolehtimista. Meidän on tehtävä ratkaisumme niin, että ne kestävät myös tulevaisuudessa. 

Johanna Karimäki,
kaupunginvaltuutettu 

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com