Kansanedustaja Johanna Karimäen (vihr.) lakialoite: KAIKILLE LAPSILLE TASAVERTAISET MAHDOLLISUUDET HARRASTAA

Tiedotteet • 15.09.2008

Tiedote, 15.9.2008

Johanna Karimäen lakialoitteesta, jolla halutaan tukea vähävaraisten perheiden lasten harrastuksia, käytiin Eduskunnassa lähetekeskustelu torstaina 11.9. Lakialoitteen on allekirjoittanut 27 muuta kansanedustajaa sekä hallitus- että oppositioryhmistä. Tarvitaan toimia, joilla edistetään lasten hyvinvointia ja tasa-arvoa. Oma harrastus tuo elämään sisältöä, kaveripiirin ja antaa tukipilarin tasapainoiseen kasvuun.

Aloitteessa on esitetty, että valtion tulee osoittaa vuosittain määräraha heikossa taloudellisessa asemassa olevien perheiden lasten harrasteiden tukemiseen. Tuki ei saa vähentää perheen toimeentulotukea, jotta se toimisi tarkoituksenmukaisesti. Maksimissaan korvattaisiin 80 prosenttia lapsen harrastusten aiheuttamista kustannuksista, ja tukeen olisi oikeutettu kukin perheen lapsista erikseen. Täyden etuuden suuruus olisi 400 euroa vuodessa.

Aloite lähetettiin evästyskeskustelun päätteeksi sosiaali- ja terveysvalionkuntaan käsittelyyn. Keskustelussa nousi esiin huoli siitä, kuinka kolmannen sektorin liikunta- ja muut harrastejärjestöt selviytyvät tilavuokrien noustessa. Huoli siitä, että kustannukset nousevat vähävaraisten perheiden maksukyvyn yläpuolelle, tuli esille monessa puheenvuorossa. Kaikki puhujat korostivat myös harrastusten merkitystä lapsen ja nuoren tasapainoisessa kehityksessä.

Lisätietoja:
Johanna Karimäki, 050-5121948

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com