Kansanedustaja Johanna Karimäki innovaatiopoliittisen selonteon ryhmäpuheessa: KOULUTUS, TUTKIMUS JA KESTÄVÄ KEHITYS TAKAAVAT SUOMALAISEN HYVINVOINNIN

Tiedotteet • 15.10.2008

Tiedote, 15.10.2008

Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että kestävän kehityksen suunta on tulevaisuuden kannalta elinehto.

Muun muassa biotekniikka ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat Suomen vahvoja osaamisalueita.

- Maaseutu ja metsäteollisuus saataisiin jaloilleen uusilla innovaatioilla ja hajautetuilla energiantuotantotavoilla. Esimerkiksi teollisuuden, maaseudun ja yhdyskuntien jätteistä on mahdollista valmistaa uuden sukupolven biopolttoaineita. Myös biokaasulaitokset ja tuulivoimalat, aaltovoima ja aurinkoenergiakin kehittyvät jatkuvasti. Sähkön varastointitekniikat, kuten erilaiset akkujärjestelmät kehittyvät. Näillä markkinoilla Suomella on kaikki edellytykset olla vahva, edelläkävijä. Into, innostus ja oivallus ovat ne valtit, joilla pieni maa menestyy, kansanedustaja Johanna Karimäki totesi ryhmäpuheenvuorossaan.

Korkeakoulupolitiikan tavoitteeksi laadun parantaminen

Innovaatiopolitiikan edistämisen keinoiksi kiinnitetään huomioita erityisesti koulutus, tutkimus- ja teknologiapolitiikkaan. Selonteossa linkitetään meneillään olevat korkeakoulupolitiikan uudistukset osana strategiaa.

- Tavoitteena siinä tulee olla laadun ja tason parantaminen, ei vain karsiminen. Tarvitaan yliopistojen rahoituspohjan uudistamista, mutta julkisella rahoituksella tulee jatkossakin huolehtia niistä humanistisista aloista, sekä taiteesta ja perustutkimuksesta, joilla ei ole edellytyksiä saada ulkopuolista rahoitusta.

Positiivinen uudistus on tutkijanuran neliportainen malli ja se, että tutkijakoulutuksessa otettaisiin huomioon työelämän kannalta keskeiset taidot. Toinen seikka tutkijantyön arvostuksen ja houkuttelevuuden lisäämiseen on palkkaus: tutkijoille on saatava aikaa ja resursseja tutkia, ei pieniä pätkiä nälkäpalkalla.

- Tärkeää on olla myös vahvasti mukana EU:n tutkimuksen kehittäjinä sekä pitää hyvät verkostot muihin maihin. Jotta voimme houkutella tänne parhaita osaajia, ei ole järkevää kerätä lukukausimaksuja kolmannen maiden opiskelijoilta. Maahanmuutto työvoimapulan helpottajana on yhä tärkeämpi menestystekijä Suomelle, Johanna Karimäki totesi.

Lisätiedot:
Kansanedustaja
Johanna Karimäki
GSM 050 512 1948

Suvi Reijonen
Tiedottaja
Vihreä eduskuntaryhmä
Vihreät - De Gröna
suvi.reijonen@eduskunta.fi
suvi.reijonen@vihreat.fi
GSM 050 544 7508

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com