Kansanedustaja Johanna Karimäki (vihr): LIIKENTEEN ILMASTOVAIKUTUSTA ON VÄHENNETTÄVÄ

Tiedotteet • 22.05.2008

Tiedote, 22.5.2008

Uusi teknologia tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia ajoneuvojen päästöjen leikkaamiseen. Kehitteillä ja osin jo kaupallistumassa on useita lupaavia teknisiä innovaatioita, joiden tarve ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa on ilmeinen.

Uudet teknologiat, kuten ladattavat hybridiautot ja polttokennoautot, tarjoavat mahdollisuuden huomattavaan päästöjen karsimiseen. Uusi teknologia tarvitsee taloudellisia kannusteita ja lainsäädännön ohjausta tullakseen laajalti hyväksytyksi ja markkinakelpoiseksi toteaa kansanedustaja Johanna Karimäki.

Uuden tekniikan käyttöönottoa tarvitaan, sillä biopolttoaineisiin liittyy runsaasti epäkohtia, kuten huoli maailman ruokatuotannosta sekä luonnon monimuotoisuuden säilymisestä. Palmuöljytuotantoon liittyvä sademetsien hävittäminen myös kiihdyttää ilmastonmuutosta. Sen sijaan jätteistä valmistettavat toisen sukupolven biopolttoaineet ovat hyviä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Liikenteen päästöjen vaikutus on Suomessa noin 20 % hiilidioksidipäästöistä, joten tarvitaan useita toimenpiteitä. Yhdyskuntarakenteelliset seikat määräävät suurelta osin liikennetarpeen määrän, sekä sen kuinka suuren osuuden liikenteestä voi odottaa hoidettavan joukko- ja kevyellä liikenteellä. Lisäksi raideliikenteen lisääminen on olennaista ja ruuhkamaksut sopivat erityisesti pääkaupunkiseudulle.

Johanna Karimäki toimi puheenjohtajana vihreän eduskuntaryhmän autoilun ekologisuutta käsittelevässä seminaarissa eduskunnan kansalaisinfossa 21.5. Tilaisuuden asiantuntijat olivat liikenneneuvos Risto Saari Liikenne- ja Viestintäministeriöstä aiheena liikennepolitiikan ilmasto- ja energiahaasteet, erikoistutkija Juhani Laurikko VTT:ltä aiheena ajoneuvo- ja liikennetekniikan mahdollisuudet päästöjen vähentämisessä sekä asiantuntija Seppo Pyrrö Motivasta aiheena auton valinnan ja taloudellisen ajotavan merkitys.

Lisätietoja:
Johanna Karimäki, 050-5121948

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com