Kansanedustajat Karimäki ja Mäkisalo-Ropponen jättivät keskustelualoitteen vammaisten oikeuksista

Tiedotteet • 20.12.2017

TIEDOTE 20.12.2017
Vapaa julkaistavaksi heti

Kansanedustajat Johanna Karimäki (vihr.) ja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) jättivät tänään eduskunnalle keskustelualoitteen vammaisten oikeuksien toteutumisesta. Aloitteen on allekirjoittanut yli 100 kansanedustajaa kaikista eduskuntaryhmistä.

Ajatus aloitteen laatimiseksi syntyi joulukuun 3. päivänä vietetystä YK:n Kansainvälinen vammaistenpäivästä, joka muistuttaa vammaisten ihmisarvosta ja siitä, että vammaisille henkilöille tulee taata samat oikeudet kuin kaikille ihmisille. Suomi on ratifioinut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.

- Vammaisten henkilöiden yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja palveluiden saaminen eivät ole vammaissopimuksesta huolimatta täysin toteutuneet yhteiskunnassamme. Hyvin usein heihin kohdistuu ennakkoluuloja ja syrjintää. On tärkeää turvata vammaisten oikeus koulutukseen, terveydenhuoltoon ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen, toteaa Karimäki.

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

- Vammaisten oikeuksien toteutumisen ja yhdenvertaisen osallistumisen kannalta palveluiden saatavuus ja laatu nousevat tärkeään asemaan. Suomessa vammaispalveluiden ulkopuolelle jäävät kuitenkin esimerkiksi kognitiivisista toimintarajoitteista kärsivät muistisairaat, joita ei mielletä vammaisiksi. Vammaispalveluissa ei ole kyse ylimääräisestä lisäpalvelusta, vaan lailla turvatusta oikeudesta yhdenvertaisesta osallistumisesta yhteiskuntaan, muistuttaa Mäkisalo-Ropponen.

Eduskunnan oikeusasiamies on havainnut toistuvasti ongelmia vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa. Erityisesti vireillä olevan vammaislainsäädännön uudistuksen yhteydessä eduskunnan tulee tarkastella lainsäätäjän näkökulmasta mahdollisuuksia lisätä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä sekä parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin, painottavat Karimäki ja Mäkisalo-Ropponen.

Aloite kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Lisätietoja:

Johanna Karimäki
Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän (Vamyt) pj
050 512 1948

Merja Mäkisalo-Ropponen
Eduskunnan muistikerhon pj
050 357 9090

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com