Karimäki ryhmäpuheenvuorossa budjetin lähetekeskustelussa: KESTÄVYYSVAJETTA VOIDAAN PAIKATA KESTÄVÄSTI

Tiedotteet • 10.10.2011

Talousarvioesitys on tehty haastavassa tilanteessa, jossa maailmantalouden kehitys on epävarmaa. Vihreä eduskuntaryhmä tukee sovittujen sopeutustoimien toteuttamista etupainotteisesti. Kestävyysvajetta voidaan paikata veron korotuksilla ja menojen leikkauksilla selkä työn tarjontaa lisäävillä toimilla.

– Emme halua toistaa 1990-luvun laman virheitä. Silloin leikattiin heikompiosaisten ja lapsiperheiden etuuksia, joita ei kasvuvuosinakaan palautettu. Vihreä eduskuntaryhmä edellyttää hallitukselta sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa ja 100 euron korotus perusturvaan on äärimmäisen tärkeä. Myös kunnallisverotuksen perusvähennyksen nosto ja työtulovähennyksen nosto auttavat kaikkein pienituloisimpia, kansanedustaja Johanna Karimäki sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa. 

Luonnonsuojelualueiden hankintaan käytetään 15 miljoonaa euroa lisää vuosittain ja vihreän talouden edistämiseen 8,5 miljoonaa euroa. Itämeren tilan parantamiseksi tehtäviin suojelutoimiin panostetaan sekä kansallisesti että yhdessä muiden Itämeren rannikkovaltioiden kanssa.

– On tärkeää, ettei ihmisten hyvinvointia maksateta ympäristömme kustannuksella. Budjettiriihessä saavutettu yhteisymmärrys luonnonsuojelumäärärahoista on vihreän ryhmän mielestä minimitaso, jota ei tule alittaa. Ympäristöministeriön budjetissa on vielä lisäystarvetta mm. Itämerensuojeluun ja luontopalveluihin. Kysymys on luonnon monimuotoisuuden pelastamisesta, metsien, soiden ja lajien tulevaisuudesta sekä vesiemme puhtaudesta.

Talouspolitiikan ratkaisujen on tuettava myös ilmastonsuojelua. Vihreä eduskuntaryhmä haluaa selvittää, onko uusiutuvan energian tukien kokonaisuus riittävä kattamaan ilmasto- ja energiastrategian tavoitteet. Myös raideliikenteeseen on saatava lisää rahaa.   

– Hallitusohjelmassa sovitusta 35 miljoonan vuotuisesta lisäyksestä perusradanpitoon puuttuu vielä 15 miljoonaa euroa. Suomen raideverkossa on nyt 800 kilometriä rataosuutta, jolla on alennetut ajonopeudet raiteiden heikon kunnon vuoksi. Liikenneväylämäärärahoja pitää kohdentaa teiltä ratoihin ja uusista väylistä nykyisten kunnossapitoon. 

Vihreä eduskuntaryhmä on huolestunut kehitysyhteistyömäärärahojen riittävyydestä. Kehitysyhteistyömäärärahojen osuus budjetissa on 0,56 prosenttia BKT:stä. Hallitusohjelman mukaan määrärahojen taso jäädytetään vuoden 2011 tasolle. 

– On tärkeää, että Suomi kansainvälisen sitoumuksensa mukaisesti nostaa tuen 0,7%:iin BKT:stä vuoteen 2015 mennessä. Siksi päästöoikeuksien huutokaupasta saatavia tuloja on ohjattava ilmastorahoitukseen ja kehitysyhteistyöhön, kuten budjettikirjassa ehdotetaan keinona lisätä kehitysyhteistyörahoitusta.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa:

http://www.vihreat.fi/node/7097

 

Lisätiedot:

Johanna Karimäki

GSM 050 512 1948

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com