Karimäki ryhmäpuheenvuorossa ruokastrategiasta: LISÄÄ LUOMUA LAUTASILLE

Tiedotteet • 20.10.2010

Tiedote, 20.10.2010 

Vihreä eduskuntaryhmä haluaa lisätä luomuruoan kulutusta. Tavoitteena on nostaa luomuviljelyn osuus suomalaisesta peltopinta-alasta 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Luomun kysyntää tulee kasvattaa myös julkisissa hankinnoissa. Vihreät esittävät, että neljäsosa julkisista elintarvikehankinnoista tulisi olla luomua vuoteen 2020 mennessä. 

– Verotuksella voidaan ohjata kulutusvalintoja terveellisempään ja ympäristöystävällisempään suuntaan. Luomuruoan sekä hedelmien, kasvisten ja marjojen arvonlisävero tulisi laskea 9 prosenttiin. Jos muutos halutaan tehdä valtiontalouden kannalta kustannusneutraalisti, on mahdollista samalla nostaa muiden elintarvikkeiden arvonlisäveroa, kansanedustaja Johanna Karimäki totesi Vihreiden ryhmäpuheessa kansallisesta ruokastrategiasta. 

Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että Suomeen tarvitaan organisoitunut, yhtenäinen ja valtakunnallinen luomutoimija esimerkiksi Tanskan Organic Denmarkin mallin mukaan. 

– Haluamme tukea järjestäytynyttä luomualaa sekä lisätä pk-yritysten välisiä yhteistyön ja alihankinnan mahdollisuuksia. Tarvitaan myös lähiruokamarketteja ja ruokapiirejä, joista kuluttajat voivat suoraan ostaa luomu- ja lähiruokaa. 

Tavanomaista maataloutta on kehitettävä ekologisempaan suuntaan. EU:n ympäristötuen perusosa on suunnattava tutkitusti tehokkaisiin ympäristön tilaa parantaviin toimenpiteisiin, huomioiden vesistön tila ja luonnon monimuotoisuus. Eläinsuojelulain ja -asetusten uudistuksilla vahvistetaan mahdollisuuksia eläinten lajityypilliseen käyttäytymiseen ja lisätään eläinten hyvinvointia 

Ilmastonmuutoksen kannalta eri ruoka-aineet ovat vaikutuksiltaan erilaisia. Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta on keskeistä vähentää lihan syöntiä. 

– Monet kuluttajat ovat tulleet ilmastotietoisiksi ja monipuolisen kasvisruoan kysyntä kasvaa. Monipuolisia vaihtoehtoja sisältävä kasvisruokapäivä kouluissa ja työpaikoilla on hyvä tapa tutustuttaa ihmiset lihattomaan vaihtoehtoon. Myös sesonginmukaisen ruoan käytön edistäminen on ekologista. 

Lisätiedot:
Kansanedustaja
Johanna Karimäki
GSM 050 512 1948 

Elina Sojonen
Poliittinen sihteeri
Vihreä eduskuntaryhmä
Vihreät - De Gröna
elina.sojonen@eduskunta.fi
GSM 044 58 27 466 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com