Karimäki ryhmäpuheenvuorossa valtiopäivien avajaiskeskustelussa: KUNTAUUDISTUKSELLA TURVATAAN PALVELUT

Tiedotteet • 10.02.2012

Vihreä eduskuntaryhmä kannattaa kuntarakenteen uudistamista. Sitä ei kuitenkaan tule tehdä ylhäältä käsin annettuna, vaan kuntia ja asukkaita on kuultava ja huolehdittava lähidemokratiasta. Vihreät tekee omat linjauksensa kuntarakennetyöryhmän esityksestä kuntakuulemisten jälkeen.

– Uudistuksessa on kysymys siitä, että jokaisen asukkaan palvelut turvataan. Tavoitteena on, että palveluiden järjestämisvastuu selkeytyy. Nyt monet keskeiset palvelut ovat erilaisten kuntayhtymien tuottamia, joten demokraattinen ohjaus niissä on heikentynyt, kansanedustaja Johanna Karimäki sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa

Kuntauudistuksella on myös saatava maankäytön suunnittelu seudullisesti järkeväksi. Tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja, mutta yhdyskuntarakenne ei saa hajautua hallitsemattomasti. Järkevä suunnittelu vähentää liikenteen ilmastopäästöjä ja säästää arvokkaita luontokohteita ja viheralueita.

Valtiontalouden sopeuttamistoimet ovat tärkeitä, sillä emme halua tehdä syömävelkaa lastemme maksettavaksi. Valtion talouden sopeutustoimissa ei saa tehdä eriarvoistavaa politiikkaa. Rikkailta voimme ottaa enemmän ja voimme korottaa ympäristöveroja, mutta köyhiä ja heikompiosaisia ei tällä kertaa saa rokottaa.

– On hyvä muistaa, että tarvitsemme myös kasvun siemeniä. Vihreä talous ja sen tuomat työpaikat on osa tulevaisuuden menestystarinaa. Meidän tulee olla muutoksen airut, eikä perässätulija. Vihreän talouden ohella Suomi elää huippututkimuksesta ja innovaatioista kumpuavasta edistyksestä. Koulutuksen ja tutkimuksen tasoa ei siksi pidä laiminlyödä heikossakaan taloustilanteessa. Yrittäjyydelle ja uudelle kasvuyrittäjyydelle on löydettävä tilaa.

Yksi kohtalonkysymys Suomen selviytymiselle on työllisyysasteen nosto.

– Muissa Pohjoismaissa tehdään enemmän osa-aikatyötä kuin Suomessa. Se on pienten lasten vanhemmille mahdollisuus pysyä työelämässä. Työtä tarvitaan myös osatyökykyisille. Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen sekä mielenterveydestä huolehtiminen ovat avainasemassa.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa:

http://www.vihreat.fi/tiedotteet/johanna-karimaen-ryhmapuheenvuoro-valtiopaivien-avauskeskustelussa

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com