Keskiryhmän ryhmäpuheenvuoro Tasa-arvoselonteosta Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa Reykjavikissa 28.10.2015

Puheet • 28.10.2015

Ärade ordförände och nordiska vänner!

Pohjoismaisessa yhteistyössä on useita ohjelmia tasa-arvon edistämiseksi koulutuksessa ja työelämässä. Tavoitteena on tasa-arvonäkökulman valtavirtaistaminen. Keskiryhmä tervehtii ilolla vahvoja panostuksia tasa-arvoon. Meillä on paljon opittavaa toinen toisiltamme, olemmehan monissa mittauksissa tasa-arvon mallimaita.

Isäntämaamme Islanti on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista, jossa uudistukset työ- ja perhe-elämään ovat toimineet. Puolet isistä käyttävät isyysvapaita ja lain mukaan yritysten hallituksiin on valittava 40 prosenttia naisia.

Monessa pohjoismaassa, kuten Suomessa, lasten päivähoito mahdollistaa naisten työssäkäynnin. Onkin kiinnitettävä huomiota päivähoidon laatuun ja tasoon, jotta se toimii lapsen parhaaksi.

Yksi miehiä koskettava tasa-arvokysymys on eliniän odote. Se on alhaisempi miehillä ja selonteon mukaan se johtuu osin ravintotottumuksita. Onkin tärkeää lisätä tietoa, miten parhaalla tavalla edistäisimme pohjolan kansalaisten terveyttä.

Yksi tärkeä keino tasa-arvon edistämiseen on sukupuolivaikutusten arviointi päätöksenteossa. Esimerkiksi säästötalkoissa on hyvä selvittää, miten eri toimet kohdistuvat eri ihmisryhmiin.

Tasa-arvon ajankohtaiset tilastot ja tiedot eri Pohjoismaiden välillä ovat erittäin kiinnostavia ja tärkeitä. Ja toivon, että ne tiedot, joista tasa-arvoministeri kertoi, saadaan nopeasti päivitettyinä internettiin.

Lopuksi keskiryhmä muistuttaa, että meidän tulee itsekin elää kuten opetamme. Kaksi kolmasosaa pohjoismaiden neuvoston jäsenistä on miehiä. Pohjoismaiden neuvoston valiokuntapaikkojen jaossa tulee huolehtia, että molemmat sukupuolet ovat riittävästi edustettuina johtopaikoillakin, kuten presidiumissa.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com