Kirjallinen kysymys: Avokivilouhoshankkeet ja ympäristöarvojen turvaaminen

Eduskunta-aloitteet • 20.12.2012

Vantaan Riipilään on haettu louhintalupaa avokivilouhokselle Köningstedtin vuorelle. Hanke sijaitsee arvokkaiden seudullisten viheryhteyksien ja niiden jatkuvuuden kannalta kriittisellä paikalla. Louhoksella on laaja asukasvastustus, sillä historiallisia kyliä, luontokohteita, kulttuurimaisemia ja idyllistä seutua uhkaa valtava, jopa 70 hehtaarin avokivilouhos.

Vuonna 2010 alueelta on löydetty mm. kirjojokikorennon levähdyspaikat sekä liito-oravia Riipilän vanhasta metsästä. Lisäksi asutus on aivan liian lähellä suunniteltua louhosta ja hanke pienentäisi toteutuessaan Lamminsuon luonnonsuojelualuetta.

Hankealue on osa pääkaupunkiseudun viherkehää, ja se sijaitsee välittömästi kahden jylhän luonnonsuojelualueen välissä ja jopa suoraan yhden valtakunnalliseen vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvan metsän päällä, liito-orava-alueella ja keskellä tärkeää laajempaa maakunnallista "Nuuksio-Espoo-Vestra-Syväoja-Lamminsuo-Riipilä-Palojoki-Keski-Uusimaa" -viherväylää. Hanke on ollut vireillä jo vuosia, ja alueen asukkaiden huoli ympäristön pilaantumisesta on suuri.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Turvaako nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki sekä ympäristönsuojelulaki riittävästi arvokkaita ympäristö- ja maisemakokonaisuuksia, jotta arvokkaita luontokohteita sisältäville alueille, kuten Köningstedin vuorelle, ei ole mahdollista perustaa avokivilouhosta?

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Johanna Karimäki /vihr

 

Kysymys ja ministerin vastaus eduskunnan sivuilla.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com