Kirjallinen kysymys biokaasuautoilun edistämisestä verotuksessa

Eduskunta-aloitteet • 13.08.2018

Eduskunnan puhemiehelle

Kansainvälisten ilmastosopimusten tavoitteiden täyttäminen edellyttää Suomelta päästöjen merkittävää vähennystä vuoteen 2030 mennessä. Maailman johtavat ilmastotutkijat ovat varoittaneet, että ilmaston lämpeneminen on ryöstäytymäisillään hallinnasta peruuttamattomasti. Jään sulaminen, meren lämpeneminen, merivirtojen muutokset ja kuolevat metsät lisäävät lämpenemistä entisestään. Ilmaston lämpeneminen tulee vaikuttamaan erityisen paljon pohjoiselle pallonpuoliskolle, kuten Suomeen.

Yhtenä keskeisenä keinona muutoin vääjäämättömän kehityksen estämiseksi on ilmastotutkijoiden mukaan fossiilisten polttoaineiden käytön raju vähennys. Kuluttajat kokevat suurta huolta siitä, millaiseksi maapallon ilmasto on muuttumassa ja haluavat vaikuttaa huolestuttavaan kehitykseen vähentämällä omia päästöjään.

Ilmastoystävällisiksi mielletyt sähkö- ja hybridiautot ovat monille kuluttajille vielä nykyään liian kalliita, mutta biokaasua käyttövoimana käyttävän auton hankinta on varsin edullinen ekoteko. Myös hallitus tukee nestemäisiä polttoaineita käyttävien autojen konversiota kaasuautoiksi.

Biokaasun käytön suosiminen aikaansaisi lisääntyneen käytön myötä muun muassa maatalouden ja ruoantuotannon ympäristöpäästöjen pienenemistä, kun erilaisia biomateriaalivirtoja käytettäisiin biokaasun tuottamiseen. Lisäksi sillä olisi Suomen työllisyyttä parantavaa vaikutusta ja se parantaisi merkittävästi Suomen energiaomavaraisuutta.

Tällä hetkellä hallituksen aikaansaama tilanne on kohtuuton suomalaisen kuluttajan ja myös ympäristön kannalta. Vähäpäästöisten kaasuautojen omistajia rangaistaan korkealla käyttövoimaverolla, joka on merkittävästi suurempi kuin bensiiniä polttoaineena käyttövoimana käyttävien autojen autovero. Tämä luonnollisesti ohjaa kuluttajia pysymään ympäristölle haitallista bensiiniä käyttövoimana käyttävien autojen käytössä.

Kaasuautojen käyttövoimaveroa tulee nopeasti pienentää, jotta se olisi oleellisesti lähempänä autoveron tasoa. Pyrkimyksenä tulee olla, että biokaasuautojen käyttövoimavero poistuisi kokonaan. Hallituksen tulee toimia biokaasun käytön edistämiseksi myös siten, että yhä useampi kuluttaja valitsee tankatessaan maakaasun sijasta biokaasun. Tällä hetkellä fossiilinen maakaasu on edullisempaa kuin uusiutuva energianlähde biokaasu.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus edistää autoilun ekologisuutta poistamalla kaasuautojen käyttövoimaveron ja

aikooko se tehdä muita toimenpiteitä, joilla edistetään uusiutuvan biokaasun käyttöä autoilussa ja vähennetään vastaavasti fossiilisen maakaasun käyttöä?

Helsingissä 13.8.2018

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com