Kirjallinen kysymys: Biokaasun käytön edistäminen liikenteessä

Eduskunta-aloitteet • 04.02.2013

Eduskunnan puhemiehelle
 
Espoon Suomenojan biokaasulaitos on syöttänyt kaasua kantaverkkoon joulukuusta 2012 alkaen. Raaka-aineena on pääkaupunkiseudun jätevesiliete. Laitos tuottaa noin kolme miljoonaa kuutiota biokaasua vuodessa, joista noin 20 GWh käytetään joukkoliikenteen kaasubussien polttoaineena. Se vastaa 55 kaasubussin vuotuista käyttöä. Kysymyksessä on siten kauniisti kestävää kehitystä toteuttava, suljettu prosessi pääkaupunkiseudulla. Jätteistä saadaan vihreää joukkoliikenteen energiaa, vieläpä kotimaista polttoainetta.

Suunnitteilla on myös, että Espoon Mankkaalla talteenotettavaa kaatopaikkakaasua käytetään kaasubussien polttoaineeksi. Vuonna 2014 käynnistynee myös Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, HSY:n, 30 GWh:n jätteiden mädätyslaitos Ämmässuolla. Sen tuottama kaasukapasiteetti riittäisi noin 100 bussin vuotuiseksi polttoaineeksi.

Haasteena suunnitelmille on se, etteivät liikennöitsijät välttämättä hanki lisää kaasubusseja, koska ne ovat toistaiseksi kalliimpia ostaa ja käyttää kuin dieselbussit. Nyt kaasubusseja on Helsingin seudun liikenteessä yhteensä 55, ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, HSL, tukee näitä kaasuautoja bonuksilla. Kapasiteettia kaasubusseille olisi polttoaineen suhteen runsaasti enemmän, sillä HSY:n laskelmien mukaan pääkaupunkiseudun jätteistä ja lietteistä saatava kaasupotentiaali vastaisi 1 200 kaasubussia. Kuitenkin valtion verotus- ja tukipolitiikka vaikuttavat merkittävästi tulevaisuuden ratkaisuihin.

Biokaasun käyttöä kaupunkiliikenteessä on järkevää edistää hyvän kaupunki-ilman vuoksi, sillä hiukkaspäästöt ovat olemattomat. Ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta biokaasu on myös mitä parhain polttoainevaihtoehto. Malliksi voisimme ottaa Tukholman seudun, jossa kaasun liikennekäyttö on lisääntynyt vahvasti. Siellä lukuisat jäteautot, taksit, bussit ja henkilöautot kulkevat kaasulla. Käytön ja kysynnän kasvaessa myös biokaasubussien kustannukset ovat laskeneet Tukholmassa.

On tärkeää, että Suomen hallitus tekee sellaista tuki- ja veropolitiikkaa, joka edistää ympäristöystävällistä kaasuautoilua. Esimerkiksi biokaasun syöttötariffi tulisi laajentaa sähkön tuotannosta liikennekäyttöön ja käyttövoimavero poistaa ympäristöystävällisiltä biokaasuautoilta. Pääkaupunkiseudulla tuotettua biokaasua on järkevää kohdistaa liikennekäyttöön.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus edistää biokaasun käyttömahdollisuuksia liikenteessä ja erityisesti joukkoliikenteessä?
Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2013

Johanna Karimäki /vihr

 

Kysymys ja ministerin vastaus eduskunnan sivuilla.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com