Kirjallinen kysymys: Esteettömyys joukkoliikenteessä

Eduskunta-aloitteet • 08.10.2014

Esteettömyys joukkoliikenteessä

Eduskunnan puhemiehelle

Esteetön ympäristö, pääsy harrastuksiin ja kulttuurin pariin, mahdollisuus työhön ja opintoihin sekä kohtuulliseen toimeentuloon, ovat monelle itsestään selviä asioita, mutta päivittäisiä haasteita vammaiselle. Erityisesti mahdollisuus liikkua ja matkustaa paikasta toiseen rajaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia viettää täysipainoista arkea tai osallistua työelämään.

Esteettömyyttä turvaavat mm. julkishallinnon näkövammaisten esteettömyysdirektiivi sekä joukkoliikenteen vammaisasetus, jonka mukaan esteettömyys on huomioitava linja-autoissa. Kaupunkiseuduilla on melko hyvin matalalattiabusseja, mutta liian moni kaukoliikenteen linja-auto on esteellinen liikuntavammaisille, kuten pyörätuolilla kulkeville. Se tarkoittaa, että monille paikkakunnille ei pääse lainkaan esteettömällä joukkoliikenteellä. Asetuksen mukaan esteettömyys on kuitenkin taattava, haasteena on siis asetuksen toteutus ja seuranta.

Kuljetuspalvelut ovat subjektiivinen oikeus vaikeavammaisille, mutta niiden järjestämistavat ovat yhä hankalampia. Matkat voivat olla rajattu esimerkiksi 18 matkaan kuussa tai kyyti on tilattava huomattavan aikaisin ennakkoon, vaikka sitä voi joutua odottamaan kohtuuttoman kauan. Toisaalta, mikäli joukkoliikenne olisi esteetöntä, hillitsisi se myös mm. Kelan henkilökuljetusten kasvua.

Linja-autoliikenteen lisäksi tarvitaan esteetöntä junaliikennettä. Esteettömyys tulee aina varmistaa, myös junan ravintolavaunujen esteettömyyden osalta, kun uutta junakalustoa hankitaan.

EU:n komissio on vahvistamassa vammaisten oikeuksia liikkua eri EU-maissa. Tähän kuuluu mm. kehitteillä oleva InclEUsive Card, yleiseurooppalainen vammaiskortti, jolla vammaiset voivat saada toisessa EU-maassa samoja etuja kuin maan omat kansalaiset (esim. liikenne, matkailu, kulttuuri).

Suomessa moni palveluntarjoaja tarjoaa vammaisen henkilön avustajalle ilmaisen sisäänpääsyn. Esimerkiksi junamatkoilla on tärkeää, ettei vammainen joudu ostamaan kahta junalippua, itselleen ja avustajalleen. Tällainen vammaiskortti helpottaisi siten mm. vammaisten matkustamista.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus tekee, jotta esteettömyys toteutuu joukkoliikenteessä, kuten junaliikenteessä sekä linja-autoliikenteessä mukaan lukien kaukoliikenne ja
mitä hallitus tekee yleiseurooppalaisen, liikkumista helpottavan vammaiskortin käyttöönoton edistämiseksi?

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2014

Johanna Karimäki /vihr
Annika Lapintie /vas
Inkeri Kerola /kesk
Anne-Mari Virolainen /kok
Tuula Väätäinen /sd
Saara Karhu /sd
Sari Palm /kd
Erkki Virtanen /vas
Maria Tolppanen /ps
Tarja Filatov /sd
Aila Paloniemi /kesk
Ritva Elomaa /ps
Mika Raatikainen /ps
Osmo Soininvaara /vihr
Jouko Jääskeläinen /kd

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com