Kirjallinen kysymys Hanko—Hyvinkää-radan sähköistämisestä

Eduskunta-aloitteet • 23.03.2018

Eduskunnan puhemiehelle

Hyvinkää—Karjaa—Hanko-rata (149 km) on yksiraiteinen sähköistämätön rata. Rataosalla Hyvinkää—Karjaa on vain tavaraliikennettä ja välillä Karjaa—Hanko myös kiskobusseilla hoidettavaa henkilöliikennettä. Radan tärkeimpiä kuljetuksia ovat metsäteollisuuden paperin vientikuljetukset Hangon satamaan ja Kirkniemen tuotantolaitokselta Vuosaaren satamaan, metallien kuljetukset ja raakapuukuljetukset. Tärkeä pullonkaula radan hyödyntämisen lisäämiseen on radan sähköistys. Hangon satama on kasvava vilkas satama, ja kuljetusten saaminen raiteille vähentää ilmastopäästöjä.

Hanko—Hyvinkää-radan sähköistys on hanke, joka edistää asukkaiden liikkumista, elinkeinoelämän kuljetuksia, kaavoitusta ja vientiä. Sähköistyksessä on edettävä suunnitelmista tekoihin. Eduskunta on budjettikäsittelyissään lisännyt rahoitusta Hanko—Hyvinkää-radan sähköistyksen suunnitteluun. Liikennevirasto onkin laatinut radan sähköistämisestä suunnitelman, joka oli nähtävillä kunnissa syksyllä 2013. Hanko—Hyvinkää-radan sähköistyshankkeeseen kuuluvat yksiraiteiset rataosat ja yksityisraiteet Kirkniemeen, Hangon satamaan ja Lappohjaan. Yhteensä raiteiden pituus on 165 kilometriä. Kuntia Hanko—Hyvinkää-radan varrella ovat Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Raasepori ja Hanko.

Ratasuunnitelman hyväksymiselle asetettu neljän vuoden määräaika suunnittelun aloituksesta on umpeutunut hyväksymisen edellytyksenä olleen kaavamuutoksen viivästymisen vuoksi. Ratasuunnitelma päivitetään kevään 2018 aikana. Jotta hanke etenee, tarvitaan myös rahoituspäätös rakentamisesta. Hankkeen kustannusarvio on 45,6 miljoonaa euroa ja kustannus-hyötysuhde 0,87. Hanko—Hyvinkää-radan sähköistys on tärkeä hanke Uudenmaan ja koko maan elinvoiman lisäämiseksi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus tekee, jotta Hanko—Hyvinkää-radan sähköistys saadaan nopeasti toteutukseen?

Helsingissä 23.3.2018

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com