Kirjallinen kysymys: hiilinielujen kasvattaminen

Eduskunta-aloitteet • 16.10.2018

Eduskunnan puhemiehelle

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi 8.10.2018 ilmastoraportin. Se vahvisti todeksi huolen viime kesien helteiden ja metsäpalojen jälkeen. Aikaa ei ole hukattavaksi ilmastonmuutoksen torjunnassa. Jotta voimme turvata planeetan viljelyolosuhteet, jarruttaa aavikoitumista, estää pienten saarivaltioiden katoaminen veden alle, turvata pohjoinen arktinen luonto ja jää, varmistaa neljä vuodenaikaa Suomeen, on toimittava kuten IPCC kehottaa. Koko ihmiskunnan on irtauduttava fossiilisista polttoaineista vuoteen 2050 mennessä. Teollisuusmaiden pitää ajaa fossiilisten polttoaineiden käyttö alas alle 20 vuodessa. Suomessa on luovuttava kivihiilen, turpeen ja polttoöljyn käytöstä 2020 luvulla ja maakaasusta 2030 luvulla. IPCC korostaa ilmassa jo olevan hiilidioksidin poistamisen tärkeyttä ja hiilinielujen kasvattamista. Metsien, soiden ja maaperän hiilinieluja tulee kasvattaa suunnitelmallisesti.

Hakkuut on pidettävä kestävällä tasolla. Ilmastolle kestävänä tasona pidetty 65 miljoonaa kuutiota vuodessa, joka oli taso tämän hallituskauden alussa. Nyt hakkuut on yli 70 miljoonaa kuutiota, ja hallitus tavoittelee yli 80 miljoonaa. Sipilän hallitus aikoo lisätä metsien hakkuut niin korkealle tasolle, että se puolittaisi hiilinielumme 2030 mennessä. Se on yhtä paha asia ilmastolle kuin päästöt.

Metsäteollisuuden on jatkettava uudistumista, sillä puusta tarvitaan uusia kestäviä tuotteita, jotka sitovat hiiltä pitkäksi aikaa. Tarvitsemme Suomeen ilmastoa suojelevan metsityskampanjan. Lisätään suojelualueita, mikä vaatii suojelualueiden hankintarahojen tuntuvaa korotusta. Kannustetaan metsänomistajia kasvattamaan metsänsä hiilinielua. Myös kouluihin voisi lanseerata valtion tukeman puiden istutuskampanjan. Ehdotin tätä eduskunnalle 16.10.2018 jättämässäni toimenpidealoitteessa.

Maanviljelyksessä tarvitaan entistä enemmän huomiota maaperän hiilivarastojen kasvattamiseen. Sillä on merkitystä myös maan kasvukunnolle. Esimerkiksi metsäteollisuuden sivuvirroista on kehitetty hyvää maanparannusainetta ja lannoitetta pelloille. On syytä muistaa sekin, että IPCC:n raportti edellyttää myös kuluttajilta isoa muutosta. On kulutettava vähemmän ja harkiten. On luovuttava liiasta lihan syönnistä, ja on lisättävä tuntuvasti kasvisproteiinia ruokavalioon.

Kolmas maaperän hiilensidontakyvyn parantamispotentiaali liittyy soiden ennallistamisen. Meillä on aikoinaan ojitettu paljon soita, jotta saataisiin metsille kasvumaata. Osa ojituksista oli harkitsemattomia ja johtikin hyvin kitualiaasti puuta tuottavaan metsämaahan. Näitä soita on ennallistettava. Kun suoluonto alkaa elpyä, suo sitoo turpeeseen hiiltä ilmasta.

Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitellaan globaalia 1,5 asteen lämpenemistä, mutta maiden antamat lupaukset johtaisivat nyt 3 asteen lämpenemiseen. Juuri tästä syystä ihan jokaisen maan on osallistututtava talkoisiin. Meillä Suomessa on tehtävä heti IPCC:n raportin edellyttämät muutokset ilmastopolitiikkaan. Tarvitaan nopeutettu aikataulu fossiilisista polttoaineista luopumiselle. Metsänhakkuutavoitteet on pudotettava kestävälle tasolle ja hiilinielujen kasvattamiseksi tarvitaan ohjelma.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus tekee metsien hiilinielujen kasvattamiseksi ja metsien hakkuutavoitteiden päivittämiseksi IPCC:n edellyttämälle, ilmaston kannalta kestävälle tasolle ja aikooko hallitus edistää suojelualueiden hankintaa sekä edistää maaperän hiilensidontaa ja aikooko hallitus käynnistää kouluille suunnatun ilmastotietoisuutta lisäävän puiden istutuskampanjan?

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2018

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com