Kirjallinen kysymys Kela-kyytien toimivuudesta

Eduskunta-aloitteet • 16.07.2018

Eduskunnan puhemiehelle

Kelan korvaamille taksimatkoille on heinäkuussa otettu käyttöön uusi järjestelmä hallituksen lakimuutosten vuoksi. Taustalla on muun muassa liikennepalvelulain uudistus sekä sairausvakuutuslain muutos.

Nyt on ilmennyt vakavia puutteita Kelan korvaamissa terveydenhuollon matkoissa koko Suomessa. Esimerkiksi Uudenmaan alueelta tulleiden asukkaiden hätäisten viestien mukaan järjestelyihin varattujen autojen määrä ei riitä alkuunkaan tarpeeseen. Pyörätuolilla liikkuvat tarvitsevat invataksia ja siihen asianmukaista kalustoa. Välillä Kela-kuljetukset sairaaloihin ovat peruuntuneet tai niitä on saanut odottaa useita tunteja. Tämä on hyvin vaarallista  esimerkiksi  syöpä- tai dialyysipotilaille. Kelan korvaamat matkat ovat välttämättömiä terveydenhoidon matkoja. Uudistus on vaarantanut myös vanhusten ja vammaisten hoitoon pääsyn. Tilanne on niin vakava, että siihen on puututtava pikaisilla ohjeistuksilla ja lainsäädäntömuutoksilla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus tekee Kelan korvaamien taksimatkojen turvaamiseksi, jotta ihmiset saavat ajoissa tarvitsemansa kyydit ja

miten hallitus korjaa uudistustensa johdosta seuranneet puutteet Kela-kyytien toimivuudessa?

Helsingissä 16.7.2018

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com