Kirjallinen kysymys: Kierrätyksestä ja materiaalitehokkuudesta

Eduskunta-aloitteet • 13.02.2008

Eduskunnan puhemiehelle

Nykyaikaisen teollisen talouden muuttaminen ekologisesti kestävälle pohjalle on valtava tehtävä. Samalla se on suuri mahdollisuus päästä innovoimaan ja tuotteistamaan globaalisti läpivietävää tehtävää ensimmäisenä, ja samalla saavuttaa vankka jalansija varmuudella kasvavilla markkinoilla. Maailmantalouden kestämättömyyden keskeisenä tekijänä on tuhlaavainen energian ja materiaalien käyttö. Ilmastonmuutos on jo pakottamassa kansat muuttamaan surutonta tapaansa käyttää energiaa. Kestävän talouden toinen puoli on huolehtia materiaalien käytön tehokkuudesta.

Eräiden arvioiden mukaan teollisuusmaissa tuotetusta materiaalivirrasta on kolmen kuukauden kuluttua tuottamisesta sitoutuneena erilaisiin rakenteisiin enää prosentti tai kaksi. Taloutemme on siis luonteeltaan kertakäyttöinen läpivirtaussysteemi, joka tuhlaa neitseellistä materiaalia. Raaka-aineiden hinnat ovat nousussa, mikä on seurausta ihmiskunnan tarpeiden kasvusta ja tarjonnan heikoista mahdollisuuksista vastata siihen. Väestön kasvu ja lisääntyvä vauraus ovat johtamassa pysyvämmin tilanteeseen, jossa raaka-aineista on tulossa pulaa.

Vähemmästä materiaalista pitäisi saada aikaan enemmän hyötyä. Tämän ekotehokkuusajatuksen pitäisi levitä systemaattisesti kaikille talouden aloille. Tarvitaan uudenlaista tuottamista ja kuluttamista, jotka ottavat paremmin huomioon resurssien rajallisuuden ja nousevan hinnan. Teknisille ja sosiaalisille innovaatioille on suuri tarve.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä edistääkseen materiaalien ekotehokasta käyttöä ja kierrätystä? Otetaanko nykyisessä jätelaissa riittävästi huomioon tarve lisätä materiaalien käytön tehokkuutta?

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2008

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com