Kirjallinen kysymys: Lähijunaliikenne Raaseporiin, Karjaalle ja Inkooseen

Eduskunta-aloitteet • 24.01.2014

Lähijunaliikenne Raaseporiin, Karjaalle ja Inkooseen

Eduskunnan puhemiehelle
 
VR on esittänyt Y-junaliikenteen supistamista 11.8.2014 alkaen niin, että se kulkisi Helsingistä vain Siuntioon saakka.

Muutoksen perusteluna on se, että sillä väljennettäisiin ratakapasiteettia ja samalla turvattaisiin kaukojunien täsmällisyyttä. Inkoon kohdalla junaliikenne loppuisi kokonaan, ja Raaseporissa junayhteydet jäisivät kaukoliikennejunien varaan. Siuntiosta loppuisivat kaikki junayhteydet Karjaan suuntaan, ja Helsingistä, Espoosta ja Kirkkonummelta vähenisivät lähiliikenneyhteydet Karjaan suuntaan. Rantaradan Y-junaliikenteen supistamisella on vaikutuksia matkaketjuihin myös pääkaupunkiseudulta Hankoon ja Saloon.

VR:n mukaan Y-junat hidastavat Turun junia, vaikka matkustajapalautteen mukaan paikallisjunat joustavat. Y-juna monesti seisoo raiteella Siuntion kohdalla ja odottaa Turusta saapuvan junan ohitusta. Inkoolaisille junaliikenteen loppuminen kokonaan heikentäisi merkittävästi joukkoliikenneyhteyksiä. Jo tällä hetkellä linja-auto- ja junavuoroja Inkooseen on todella vähän.

Rantaradan palvelutasoa tulisi ennemminkin nostaa kuin vähentää nykyisestä. Tähän nojaa myös maakuntakaavoitus, jolla pyritään tehostamaan radanvarsien hyödyntämistä ja eheyttämään yhdyskuntarakennetta. Koko Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen suunnittelun saaminen ilmastotavoitteiden kannalta kestäväksi edellyttää, että sijoitetaan asuminen ja työpaikat joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen, varrelle.

Rantaradan palvelutason parantaminen on nostettu tärkeäksi tavoitteeksi radan varrella olevissa kunnissa, kuten Espoossa, Kirkkonummella, Siuntiossa ja Raaseporissa. Länsi-Uudellamaalla on suunniteltu ja osin myös jo toteutettu parempia liityntäpysäköintipaikkoja.

Rantaradan palvelutason parantamista on esitetty useissa alueella tehdyissä selvityksissä ja työryhmissä. Esimerkiksi syyskuussa 2011 perustettu Rantarata.Nyt -työryhmä koostuu Rantaradan varren kuntien edustajista. Työhön on osallistunut myös Liikenneviraston, VR:n ja Uudenmaan liiton edustajia. Työryhmän tavoitteina on selvittää mahdollisuuksia parantaa junaliikenteen kapasiteettia, täsmällisyyttä ja nopeutta Rantaradalla.

Jos Y-junaliikenne muuttuu kulkemaan vain Siuntion ja pääkaupunkiseudun välillä, erityisesti työ- ja opiskeluyhteydet Helsingistä, Espoosta, Kirkkonummelta ja Siuntiosta Raaseporin ja Hangon suuntiin heikentyisivät huomattavasti. Raaseporissa matkustajat joutuisivat käyttämään pelkästään kaukoliikenteen junia, joiden asiakashinnat ovat huomattavasti korkeampia kuin lähiliikenteen Y-junan.

Rantaradan kuntien tavoite on kehittää junaliikenteen käyttöä ja ohjata yhä useampia kuntalaisia joukkoliikenteen käyttäjiksi. Hanko, Raasepori ja Siuntio ovat myös HINKU-kuntia (hiilineutraaleja kuntia), joten joukkoliikenteen käytön lisääminen on osa tätä hanketta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus tekee Länsi-Uudenmaan kuntien Y-lähijunaliikenteen turvaamiseksi?

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2014

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com