Kirjallinen kysymys: Lähijunaliikenne Uudellamaalla

Eduskunta-aloitteet • 16.09.2015

Eduskunnan puhemiehelle

VR aikoo karsia rajusti junaliikennettä koko maassa. Junaliikenne uhkaa loppua useilla rataosuuksilla sekä 28 asemalla tai seisakkeella. VR ja liikenneministeriö ovat esittäneet pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteelle merkittävää heikennystä, muun muassa Helsingistä Karjaalle kulkevan Y-junan lakkauttamista. Matkustajaliikenne päättyisi Inkoon ja Siuntion asemille ensi maaliskuusta lähtien. Pääradalla Riihimäelle kulkevat H- ja R-junat esitetään yhdistettävän uudeksi R-linjaksi. Pois käytöstä jäävien asemien joukossa ovat muun muassa Purolan asema Järvenpäässä ja Nuppulinna Tuusulassa. Uudellamaalla junavuorot lisäksi vähenevät reitillä Hanko–Karjaa.

Lopetuksille ei ole esitetty mitään muita perusteita, kuin lyhytnäköiset säästöt. Inkoon kohdalla junaliikenne loppuisi kokonaan ja Raaseporissa junayhteydet jäisivät kaukoliikennejunien varaan. Siuntiosta loppuisivat kaikki junayhteydet Karjaan suuntaan, ja Helsingistä, Espoosta ja Kirkkonummelta vähenisivät lähiliikenneyhteydet Karjaan suuntaan. Rantaradan Y-junaliikenteen supistamisella on vaikutuksia matkaketjuihin myös pääkaupunkiseudulta Hankoon ja Saloon.

VR:n mukaan Y-junat hidastavat Turun junia, vaikka matkustajapalautteen mukaan paikallisjunat joustavat. Y-juna monesti seisoo raiteella Siuntion kohdalla ja odottaa Turusta saapuvan junan ohitusta. Inkoolaisille ja siuntiolaisille junaliikenteen loppuminen kokonaan heikentäisi merkittävästi joukkoliikenneyhteyksiä. Jo tällä hetkellä linja-auto- ja junavuoroja Inkooseen on todella vähän.

Rantaradan palvelutasoa tulisi ennemmin nostaa kuin vähentää nykyisestä. Tähän nojautuu myös maakuntakaavoitus, jolla pyritään tehostamaan radanvarsien hyödyntämistä ja eheyttämään yhdyskuntarakennetta. Koko Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen suunnittelun saaminen ilmastotavoitteiden kannalta kestäväksi edellyttää, että sijoitetaan asuminen ja työpaikat joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen varrelle.

Rantaradan palvelutason parantaminen on nostettu tärkeäksi tavoitteeksi sen varrella olevissa kunnissa, kuten Espoo, Kirkkonummi, Siuntio ja Raasepori. Länsi-Uudellamaalla on suunniteltu ja osin myös jo toteutettu parempia liityntäpysäköintipaikkoja.

Rantaradan palvelutason parantamista on esitetty useissa alueella tehdyissä selvityksissä ja työryhmissä. Esimerkiksi syyskuussa 2011 perustettu Rantarata.Nyt -työryhmä koostuu Rantaradan varren kuntien edustajista. Työhön on osallistunut myös Liikenneviraston, VR:n ja Uudenmaan liiton edustajia. Työryhmän tavoitteina on selvittää mahdollisuuksia parantaa junaliikenteen kapasiteettia, täsmällisyyttä ja nopeutta Rantaradalla.

Rantaradan kuntien tavoite on kehittää junaliikenteen käyttöä ja ohjata yhä useampia kuntalaisia joukkoliikenteen käyttäjiksi. Hanko, Raasepori ja Siuntio ovat myös HINKU-kuntia (hiilineutraaleja kuntia), joten joukkoliikenteen käytön lisääminen on osa tätä hanketta.

Raha-asianvaliokunnan ei tule hyväksyä ihmisten arkea ja työelämää näin räikeästi heikentäviä leikkauksia ja junaliikenteen lakkautuksia. Käytännössä junaliikenteen nopeutta on hankala korvata millään muulla liikennemuodolla. Junaliikenne on erittäin ekologinen liikkumismuoto, joka laajentaa työssäkäyntimahdollisuuksia.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus tekee Uudenmaan lähijunaliikenteen turvaamiseksi?

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2015
Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com