Kirjallinen kysymys: Länsimetron jatkon rahoitus välillä Matinkylä-Kivenlahti

Eduskunta-aloitteet • 28.05.2013

Eduskunnan puhemiehelle
 
Raideliikenteeseen panostaminen on tehokas keino vähentää liikenteen ilmastopäästöjä, vähentää ruuhkia ja parantaa ilmanlaatua. Kaupunkiseuduille tarvitaan kattavat raideliikennejärjestelmät, jotka edistävät niin alueen asukkaiden hyvinvointia kuin elinkeinoelämän kilpailukykyäkin.

Pääkaupunkiseudun metroliikenne jatkuu pian Ruoholahdesta Lauttasaaren kautta Espooseen, Matinkylään. Valmistuttuaan länsimetro kuljettaa yli 100 000 matkustajaa päivässä. Tuhansia ihmisiä työllistävä Suomen suurin infrahanke käsittää muun muassa seitsemän uutta asemaa, kaksi lähes 14 kilometrin pituista tunnelia ja noin kolme miljoonaa kuutiota kalliolouhetta. Metroa rakennetaan parastaikaa välillä Ruoholahti-Matinkylä, mutta Länsimetro on kokonaisuus, joka ei pääty Matinkylään. Seuraavassa vaiheessa metron rakentamista jatketaan Kivenlahteen.

Liikennöinti Matinkylään alkanee vuonna 2015. Taloudellisesti olisi järkevää aloittaa louhinnat välillä Matinkylä-Kivenlahti jo ennen kuin liikennöinti Matinkylään alkaa. Silloin olemassa oleva projektiorganisaatio voi keskeytyksettä jatkaa työtään. Espoon puolella maanalaiset louhinnat ovat jo pitkällä.

Eduskunnan talousvaliokunta perehtyi liikennepoliittisen selonteon käsittelyn yhteydessä liikennehankkeiden taloudelliseen toteutustapaan ja lausui seuraavaa:

"Aloitettujen ja suunniteltujen hankkeiden loppuunsaattaminen siten, että vältetään projektiorganisaatioiden väliaikaisesta hajoamisesta ja uudelleenkokoamisesta aiheutuvat hallinnolliset ja muut kustannukset, on tehokas keino suunnata resurssit varsinaiseen liikennejärjestelmän kehittämiseen. Asiantuntijakuulemisten perusteella kertatoteutuksen taloudellisuus korostuu erityisesti suurissa systeemihankkeissa, kuten raideliikennehankkeissa. Liikenneinfrastruktuurihankkeiden paikalliset työllisyys- ja yritysvaikutukset voidaan maksimoida paremmalla ennakoitavuudella."

Matinkylä-Kivenlahti-välin rakentamispäätöksellä on jo kiire, mutta rakentamiseen tarvitaan vielä valtiolta päätös osallistua hankkeeseen. Espoon valtuusto on kesäkuussa 2012 hyväksynyt Länsimetron jatkeen hankesuunnitelman osuudella Matinkylä-Kivenlahti ja metrotunnelin asemakaavan hyväksyminen samalla välillä on tulossa valtuuston käsittelyyn kesäkuussa 2013. Se sisältää 6 asemaa ja noin 9 kilometriä pitkän pääosin maanalaisen osuuden.

Hallituksen liikennepoliittiseen selontekoon on kirjattu tärkeä periaatepäätös, että valtio osallistuu kaupunkiraideliikennehankkeisiin 30 prosentin maksuosuudella. Länsimetro kuuluu Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (HLJ 2011) ja aiesopimukseen. Hankkeen kokonaishinta on arviolta 770 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Milloin hallitus mahdollistaa tärkeän seudullisen raideliikennehankkeen, Länsimetron, taloudellisen toteutuksen vahvistamalla osallistumisensa kustannuksiin välillä Matinkylä-Kivenlahti?


Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2013

Johanna Karimäki /vihr

 

Kysymys ja ministerin vastaus eduskunnan sivuilla.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com