Kirjallinen kysymys: Lastensuojelun toimivuus ja ennalta ehkäisevän työn merkitys

Eduskunta-aloitteet • 04.05.2009

Eduskunnan puhemiehelle

Uusi lastensuojelulaki hyväksyttiin eduskunnassa helmikuussa 2007. Lakiuudistuksen tarkoitus oli parantaa lapsen asemaa, ja tarkoitus oli, että lasta kuullaan enemmän häntä koskevissa kysymyksissä. Laissa korostetaan myös perheiden tukemista ja auttamista ajoissa. Ihanteellista on, että perheiden koossa pysymistä tuetaan tarjoamalla hädänalaisille perheille kotiapua mm. talousaskareisiin sekä henkistä olkapäätä ja muita ennalta ehkäiseviä palveluita. Esimerkiksi koliikkivauvan vanhemmat voivat olla tilapäisesti väsyneitä.

Laissa korostetaan myös viranomaisten velvoitetta tehdä lastensuojeluilmoitus, ja niiden määrä onkin kasvanut rajusti. Ennalta ehkäiseviä palveluita ei juuri ole tai niille on niukat resurssit. Sen sijaan lastensuojeluilmoitukset ovat viisinkertaistuneet viimeisen puolen vuoden aikana. Etelä-Suomen läänissä tehtiin 20 000 uutta lastensuojeluilmoitusta, joista puolet johti toimenpiteisiin. Huostaanottojen määrä on kasvanut, ja siitä on seurannut, etteivät vanhemmat huostaanoton pelossa uskalla hakea apua. Huostaanoton pitäisi olla äärimmäisin keino, ja vanhemmuutta pitäisi tukea kaikin tavoin. Kuntien tulisi pystyä tarjoamaan avohuollon tukitoimia lastensuojelun piiriin ajautuville perheille. Huostaanotot maksavat paljon yhteiskunnalle ja tuottavat kärsimystä perheille niissä tapauksissa, joissa ajoissa tullut apu saisi perheen selviytymään pahimman yli.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä, että kunnissa tarjotaan entistä enemmän ennalta ehkäiseviä lapsiperhepalveluja ja aikooko hallitus selvittää ja korjata uuden lastensuojelulain puutteet?

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2009

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com