Kirjallinen kysymys: Lukion liikuntatuntien lisääminen

Eduskunta-aloitteet • 21.12.2012

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan lukion liikunnanopetuksessa korostuvat terveyttävä edistävä liikuntaharrastus, yhteistoiminnallisuus sekä hyvinvointi ja toimintakyky. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan tietoja ja taitoja eri liikuntamuodoissa. Oppilaalle pyritään tarjoamaan valmiuksia omaehtoisen liikunnan harrastamiseen ja antamaan hänelle työkaluja oman fyysisen kunnon arviointiin ja tavoitteiden asettamiseen.

Koska lukiolaisten koulupäivät ovat pitkiä ja sisältävät paljon istumista, edellä mainitut tavoitteet ovat tärkeitä. Monilla nuorilla liikunnan tarve korostuu. Osa nuorista toki liikkuu ja harrastaa paljon, mutta osa nuorista ei juuri ollenkaan.

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa tullaan pian arvioimaan. Tällä hetkellä lukiossa on vain kaksi pakollista kurssia liikuntaa, joka on aivan liian vähän liikunnallisen elämäntavan omaksumiseksi. Lukion liikunnassa on tärkeää liikunnan ilo. Suoristusten ja kilpailun sijaan tärkeämpää on liikunnan terveyttä ja hyvinvointia edistävä vaikutus. Liikuntatunteja on syytä lisätä lukion opetussuunnitelmaan, jotta liikkuminen olisi lukiota käyvillä nuorilla säännöllisempää.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko uuteen lukion opetussuunnitelmaan tulossa lisää liikuntatunteja?

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Johanna Karimäki /vihr

 

Kysymys ja ministerin vastaus eduskunnan sivuilla.

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com