Kirjallinen kysymys: Mahdollisuus tasapuoliseen vanhempainvapaiden pitämiseen yhden huoltajan perheissä

Eduskunta-aloitteet • 01.02.2011

Eduskunnan puhemiehelle

Vanhempainvapaat ovat keskeinen yhteiskunnan tuki lapsiperheille. Perusajatuksena on tukea lapsen varhaista kehitystä antamalla vanhemmille ja lapselle tutustumisjakso ja mahdollisuus samalla hoitaa lasta kotona. Vanhempainvapaat koostuvat äidille ja isälle jyvitetystä osuudesta sekä vanhempien yhteisesti päättämästä ajasta, jonka kumpi tahansa voi käyttää. On lapsen edun mukaista, että vanhemmat voivat käyttää koko vanhemmille varatun vanhempainlomajakson hänen kanssaan.

Oletusarvona on, että perheessä on kaksi vanhempaa, jotka voivat hyödyntää vanhemmille kuuluvat vapaat. Yhden huoltajan perheessä tämä ajatus toteutuu vajavaisesti, koska toiselle vanhemmalle kuuluvat lomat eivät siirry ainoan huoltajan käytettäviksi. Tämä on ongelmallista lapsen edun toteutumisen kannalta, sillä näin yhteiskunta tulee tukeneeksi vähemmän yhden huoltajan varassa elävää lasta kuin muita. Todennäköisyys lapsen laittamiselle hyvin pienenä päivähoitoon samalla kasvaa.

Universaalina tukena vanhempainvapaiden tulisi tukea kaikkia lapsia ja lapsiperheitä tasavertaisesti. Tuntuu perusteettomalta, että yhden vanhemman perheessä elävä lapsi olisi vähemmän oikeutettu viettämään varhaislapsuudessa aikaa vanhempansa seurassa kuin ikätoverinsa. Ensisijaisesti pyritään siihen, että kumpikin vanhempi voi käyttää vanhempainvapaansa itse lapsen kanssa riippumatta vanhempien keskinäisestä parisuhde- ja asumistilanteesta. Mikäli vanhemmat eivät käytännössä pysty jakamaan lapsen huoltajuutta tai toinen vanhempi puuttuu kokonaan, olisi tärkeää, että poissa olevalle vanhemmalle jyvitetyt vanhempainvapaat voitaisiin siirtää todellisuudessa lapsesta huolta pitävälle vanhemmalle. Toisaalta, jos lapsen isä ei ole tiedossa, yksinhuoltajaäidille voi olla suuri apu jonkun muun läheisen ihmisen tuesta ja avusta vauvan hoidossa. Esimerkiksi Ruotsissa vauvaperheille tarkoitetun isyysloman voi yksinhuoltajaperheessä käyttää jokin lapselle läheinen henkilö, esimerkiksi äidin sisarus.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä, että myös yhden vanhemman perheissä eläville lapsille taataan mahdollisuus olla yhtä paljon vanhempiensa seurassa vanhempainlomajaksona kuin kahden huoltajan perheissä?

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2011

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com