Kirjallinen kysymys: Monikansallisten yritysten maakohtaisen tilinpäätösraportoinnin edistäminen

Eduskunta-aloitteet • 28.02.2014

Eduskunnan puhemiehelle
 
Monikansallisten yritysten verovälttely murentaa hyvinvoinnin pohjaa kaikkialla maailmassa. Globaalista etelästä pakenee vuosittain verottamatonta pääomaa rikkaisiin maihin ja veroparatiisien salaisuuslakien taakse noin yhdeksänkertaisesti kehitysavun verran, noin 800 miljardia euroa. Melkein saman verran rahaa häviää myös EU-alueelta harmaan talouden ja kansainvälisen verovälttelyn takia. Suomesta veroparatiiseihin karkaa pelkästään yritysten siirtohinnoittelun väärinkäytön takia 320 miljoonaa euroa vuodessa.

Yksi keino suitsia verovälttelyä ja aggressiivista veronkiertoa on avoimuuden lisääminen ja maakohtaisten tilinpäätösraporttien vaatiminen suuryrityksiltä. Nykyisin yrityksiltä vaaditaan vain alueellista tai globaalin tason raportointia, jolloin verovälttelystä on mahdotonta saada kokonaiskuvaa. Avoimuus toisi aggressiivisen verosuunnittelun päivänvaloon, kun voitaisiin tarkastella, miten monikansallisen yrityksen toiminnan voitot ja veronmaksut jakaantuvat sen toimintamaiden välillä.

Hallitusohjelman mukaan Suomi toimii eturintamassa kansainvälisen veronkierron lopettamisessa. Maakohtaista raportointia koskeva kirjaus on selvä: "Edistetään myös ylikansallisten yritysten maakohtaisten tilinpäätöstietojen julkistamista."

EU:ssa on viime vuoden huhtikuusta lähtien käsitelty direktiiviä, joka velvoittaisi eurooppalaiset suuryritykset raportoimaan vuosittain yhteiskuntavastuustaan ja maakohtaisista kirjanpitotiedoistaan. Neuvotteluissa on esiintynyt paljon vastustusta, ja nyt Suomikin on asettunut tukemaan kantaa, jonka mukaan asiasta voidaan neuvotella seuraavan kerran vasta vuonden 2018 kesällä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä suomalaisten monikansallisesti toimivien yritysten maakohtaista raportointia kannattavan hallitusohjelmakirjauksen edistämiseksi tällä hallituskaudella?

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2014

Johanna Karimäki /vihr

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com