Kirjallinen kysymys: Omaishoitajien aseman parantaminen

Eduskunta-aloitteet • 05.11.2008

Eduskunnan puhemiehelle

Suomen väestö ikääntyy nopeasti. Samalla lisääntyy voimakkaasti niiden vanhusten määrä, jotka eivät selviä kotona ilman tukea. Vanhuksen kannalta paras vaihtoehto on kuitenkin asua mahdollisimman pitkään kotona tai kotia vastaavissa olosuhteissa, koska laitoshoito muuttaa nopeasti ihmisen passiiviseksi. Laadukkaan elinajan kannalta laitoshoito ei kykene tarjoamaan niitä virikkeitä ja aktiiviseen elämään liittyviä kokemuksia, joita ihminen tarvitsee voidakseen hyvin.

Laitoshoito vanhainkodissa tai palvelukodissa ei myöskään ole edullista. Käytännössä resurssien niukkuus ja hoitajien määrän rajallisuus estävät laitosmaisen hoidon laajana ratkaisuna ikääntyneiden hoitoon. Tarvitaan siis ratkaisu, joka on oleellisesti edullisempi, johon hoitoresurssit riittävät ja joka takaa vanhuksille mahdollisuuden täysipainoiseen elämään.

Käytännössä ainoat mahdollisuudet riittävän hoidon takaamiseen ovat laajamittainen omaishoito ja vanhustenhuollon avohoidon palvelut, joita täydennetään laitosmaisemmalla hoidolla. Omaishoidon ongelmana on se, että hoitaja joutuu ottamaan suuren vastuun ja työmäärän tehtäväkseen. Tähän tehtävään on saatavissa vain niukasti ulkopuolista tukea. Lisäksi omaishoitajalle maksettava korvaus on pieni ja kattaa lähinnä välittömiä kustannuksia.

Omaishoidon merkittävä tukeminen on ratkaisu, jota välttämättä tarvitaan ja joka on edullinen vaihtoehto julkisvallalle. Vaikka omaishoidon tukemiseen avohoidon keinoin panostettaisiin enemmän varoja sekä nostettaisiin korvaustasoa kohtuulliseksi, eivät kulut silti ole suuret verrattuna vanhusten laitoshoitoon tai runsaasti avohoidon palvelua käyttäviin vanhuksiin nähden. Omaishoito on sekä edullinen että inhimillinen ratkaisu.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä omaishoitajien korvauksen tason nostamiseksi ja riittävien tukitoimien aikaansaamiseksi,

mihin muihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä omaishoitajien aseman parantamiseksi ja

mitä muita toimenpiteitä voidaan tehdä omaishoidon määrällisen kasvun takaamiseksi tarvetta vastaavasti?


Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2008

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com