Kirjallinen kysymys: Paikkatietoinfrastruktuurin jatkokehittäminen

Eduskunta-aloitteet • 13.05.2009

Eduskunnan puhemiehelle

Hallituksen esitys HE 18/2009 vp , jossa lailla pannaan täytäntöön EU:n direktiivi paikkatietoinfrastruktuurin eli inspiren perustamisesta, on juuri ollut eduskunnan käsittelyssä. Laki tehostaa olemassa olevien tietovarantojen käyttöä, lisää viranomaisten välistä tietoyhteistyötä ja luo edellytykset entistä monipuolisempien kansalaispalvelujen syntymiselle. Mutta ko. lakiesityksessä toteutettiin nyt ensi vaiheessa vain EU:n asettamat minimivaatimukset ja kritiikkiä annettiin erityisesti siitä, että tutkimuksen ja innovatiivisen yrittäjyyden edistämismahdollisuuksia ei ollut huomioitu riittävästi.

Innovaatioiden edistämisen osalta kyseeseen tulevat tekniset laitteet, jotka perustuvat sijainnin hyödyntämiseen. Esimerkiksi lenkkeilijä voi etsiä sopivan reitin kännykästä tai joukkoliikenteen kulkua voidaan seurata reaaliaikaisesti asemien opastetauluilta. Tulevaisuuden kiinnostavat sovellukset perustuvat tekniikan ja paikkatiedon yllättäviin yhdistelmiin. Paikkatietojärjestelmillä tulee olemaan iso merkitys myös palveluinnovaatioille. Mutta hyötyjä menetetään, jos tieto hinnoitellaan ja tietoon on rajattu pääsy. Kansalliset aineistoresurssit on saatava tutkimuksen, opetuksen ja tuotekehityksen käyttöön pienin kustannuksin silloin, kun se tietosuojan puitteissa on mahdollista. Ja tarvitaan myös kaikille avoin tietoinfrastruktuuri.

Nyt annettu esitys helpottaa virastojen välistä tiedonvaihtoa mutta ei paranna tietovarantojen saatavuutta yleisemmin, joten jatkotyö on olennaista. On tärkeää edistää pienten yritysten tiedonsaantimahdollisuutta sekä luoda mahdollisuuksia tutkimukselle ja opetukselle. Julkisten aineistojen hinnoittelukäytännöt olisi selkeytettävä, kuten myös aineistojen yhdistelyyn liittyvät tietosuojarajoitukset. Työ edellyttää laajaa yhteistyötä eri vastuuministeriöiden välillä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kuinka paikkatietoinfrastruktuuriin ja sen kehittämiseen liittyvät julkisten paikkatietojen saatavuus, hinnoittelu ja jatkokäyttöoikeudet huomioidaan kehitteillä olevassa kansallisessa tietopolitiikassa?

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2009

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com