Kirjallinen kysymys: Perheellisten opiskelijoiden asumistuki

Eduskunta-aloitteet • 05.02.2009

Eduskunnan puhemiehelle

Lapsen syntymä lisää perheen menoja ja tekee usein tarpeelliseksi myös suuremman asunnon hankkimisen. Sosiaaliturvan yhtenä periaatteena on ollut tuen tason sitominen sen tarpeeseen. Tavoitteena on ensisijaisen sosiaaliturvan riittävyys yhden luukun periaatteella. Opiskelijoiden asumistuen ja yleisen asumistuen erilaisuus saavat kuitenkin aikaan tilanteen, jossa lapsen saanti muuttaa tuen saajien statuksen perheeksi, joita tuetaan eri tavalla kuin muita opiskelijoita. Tämä voi johtaa koko perheen saaman sosiaalisen etuuden selkeään heikkenemiseen lapsen syntymän takia. Eroa voi olla satoja euroja kuukaudessa. Tämä on selkeässä ristiriidassa em. tarvelähtöisen ajattelun ja ensisijaisen tuen riittävyyden kanssa. Laman seurauksena poistettiin myös opintotuen vanhemmuuskorotus, mikä on osaltaan heikentänyt opiskelevien lapsiperheiden asemaa.

Perheiden perustaminen ja lasten hankkiminen opiskelun ohessa on perusteltua monesta näkökulmasta. Opiskelijalla on usein paremmat edellytykset sovittaa yhteen opiskelu ja lapsenhoito kuin työssä käyvällä työ ja lapsenhoito. Hankalat ja kalliit lapsettomuushoidot ovat osaltaan seurausta liian korkeaksi nousseesta synnytysiästä. Yhteiskunnalla ei pitäisi olla syytä suhtautua nurjamielisesti opiskelijoiden lasten hankintaan ja käyttää taloudellisia kannusteita lasten hankintaa lykkäävällä tavalla. Asumisen tuki onkin epälooginen ja epäoikeudenmukainen, koska se rankaisee opiskelijoita lapsen hankkimisesta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä opintotuen, opiskelijoiden asumistuen ja yleisen asumistuen yhteensovittamiseksi tavalla, joka ei rankaise perheen perustamisesta ja lasten hankkimisesta opiskeluaikana?

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com