Kirjallinen kysymys: Perheellisten opiskelijoiden opintotuen parantaminen

Eduskunta-aloitteet • 15.03.2011

Eduskunnan puhemiehelle

Opintotuen yleistä jälkeenjääneisyyttä korjattiin kuluneella hallituskaudella. Tuen taso on silti reaalisesti alempi kuin 1990-luvun alussa, jolloin järjestelmää edellisen kerran suuremmin muutettiin. Erityisesti opiskelevien lapsiperheiden taloudellinen asema on heikko, sillä se jää köyhyysrajan alapuolelle, jos perhe elää opintotuen ja -lainan varassa. Kun lapsiperheiden köyhyysaste Suomessa on noin 13 %, on se opiskelevilla lapsiperheillä lähes 60 %. Opiskelevat lapsiperheet myös kokevat taloudellisen asemansa huonoksi. Käytännössä toimeentulon niukkuus pakottaa perheelliset opiskelijat töihin, mikä viivästyttää valmistumista.

Opiskelun ja perheen perustamisen yhdistämisen helpottaminen olisi yleisesti ottaen toivottavaa. Ensisynnyttäjien ikä on etenkin pitkälle koulutetuilla kivunnut niin korkeaksi, että se aiheuttaa ongelmia lapsettomuudesta erilaisiin terveyshaittoihin.

Ikäpyramidimme oikaisemisen kannalta olisi hyväksi, jos lapsia saataisiin nykyistä nuoremmalla iällä. Suomalaiset naiset synnyttävät keskimäärin 1,7 lasta, mikä ei riitä uusintamaan väestöä. Toiveena perheillä on kuitenkin keskimäärin 2,4 lasta perhettä kohden. Merkittävä syy toiveiden ja todellisuuden ristiriitaan on lasten hankkimisen lykkääntyminen opintojen yli.

Lasten saamisen siirtyminen työuran alkuun aiheuttaa julkiselle vallalle verotulojen menetyksiä ja suuremmat menot perhepoliittisiin etuuksiin sekä työnantajille kustannuksia ja pätkätöiden teettämistä. Lasten saaminen opiskeluaikana taas helpottaisi nuorten naisten siirtymistä työelämään. Myös perheen ja työn yhdistäminen on helpompaa lasten ollessa jo hieman isompia.
Opintotuen huoltajakorotus olisi täsmätoimi, joka korjaisi opiskelevien lapsiperheiden taloudellista tilannetta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä toimia hallitus on valmistellut perheellisten opiskelijoiden opintotuen parantamiseksi?

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2011

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com