Kirjallinen kysymys: Puurakentamisen edistäminen

Eduskunta-aloitteet • 25.09.2009

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa puurakentamisen perinne katkesi kaupungistumisen yhteydessä. Samalla rakennusyrityksissä muodostui normiksi rakentaa kerrostalot betonista. Tästä perinnöstä ei ole päästy eroon, vaikka puukerrostalorakentamista on yritetty elvyttää. On outoa, että maamme ei kykene riittävästi hyödyntämään rakentamisessa runsaita puuvarojaan, kun sama onnistuu mainiosti metsiltään vähäisemmissä maissa.

Suomeen on rakennettu vain 33 puukerrostaloa 1990-luvun puolivälin jälkeen. Tavoiteltu läpilyönti on jäänyt tapahtumatta. Palosäädökset rajaavat puukerrostalon kerroslukumäärän neljään, ja muu rakentamista ohjaava normisto on tehty lähinnä betonirakentamisen näkökulmasta. Puusta rakentaminen käsittääkin Suomessa lähinnä pientalorakentamista. Vertailun vuoksi Lontoossa on juuri valmistunut yhdeksänkerroksinen puutalo, joka on samalla maailman korkein puutalo.

Merkittävä etu puurakentamisessa on hiilipäästöjen väheneminen. Betoniin tarvittavan sementin valmistus kuluttaa paljon energiaa ja aiheuttaa noin 7 % ihmiskunnan hiilidioksidipäästöistä, kun taas puurakentaminen sitoo tehokkaasti hiiltä pois kierrosta pitkäksi ajaksi. Sementintuotannon aiheuttaman hiilipäästön ennakoidaan kaksinkertaistuvan maailmassa vuoteen 2030 mennessä. Puurakentaminen ei aiheuta ongelmia rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiselle, kuten ei muullekaan rakennuksen käyttökelpoisuudelle.

Puukerrostalorakentamisen ongelmat eivät ole periaatteellisia, vaan tahdosta ja käytännön esteiden purkamisesta kiinni. Esteiden tunnistaminen ja poistaminen on tärkeää niin taloudellisesti kuin ympäristönäkökulmasta. Syyt rakennusyritysten vähäiseen kiinnostukseen rakentaa puukerrostaloja pitäisi selvittää. Rakennusalan ammattilaisten koulutukseen tulisi myös kiinnittää huomiota, jotta päästään eroon betonirakentamista normina pitävästä perinteestä. Olisi hyvä myös tarkastella rakennusalan tuotekehityksen tehokkuutta ja innovatiivisuutta sekä sitä, miten sitä voitaisiin lisätä valtion toimin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä asiasta vastaava ministeri aikoo tehdä puurakentamisen ja erityisesti puukerrostalojen rakentamisen edistämiseksi?

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com