Kirjallinen kysymys: Sotaorpojen tunnustaminen

Eduskunta-aloitteet • 02.12.2010

Eduskunnan puhemiehelle

Talvisota ja jatkosota jättivät jälkeensä noin 50 000 sotaorpoa. Arvio on, että elossa olisi vielä 30 000-35 000 sotaorpoa. Kaatuneitten omaisten liitto ry on aloittanut sotaorpojen rekisteröimishankkeen, jotta tarkka lukumäärä selviäisi. Osa orvoista on kokenut kovia orpouden tuoman vähävaraisuuden vuoksi tai aikuisten tuen vähyyden vuoksi. Moni yksinhuoltajaperheessä varttunut sotaorpo kokee, että hän on heikommassa asemassa kuin muut. Heille on erityisen merkityksellistä tulla tunnustetuiksi, että valtio myöntäisi sotaorvoille sotaorpotunnuksen. Sotaorvot ovat viestineet, että vuosikymmeniä kestäneen vaientamisen jälkeen heillä on nyt ollut mahdollisuus ulostuloon rekisteröitymisen myötä.

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat sotaorvot toivovat, että he saisivat tarvitsemaansa sosiaalista tukea sotaorpostatuksella. Muutamat sotaa käyneet maat, kuten Ranska, Italia ja Englanti, ovat hoitaneet sotaorpokysymyksen oikeudenmukaisella tavalla avustaen sotaorpoja viime vuosiin asti. Orpojen kohtalot ovat hyvin erilaisia, mutta yhteinen sotaorpotunnus korvaisi edes jotain heidän kokemistaan menetyksistä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä sotaorpojen tunnustamiseksi?

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com