Kirjallinen kysymys: Teknologiateollisuuden ja ICT-alan ahdinko sekä tuki työllisyydelle ja paikkakunnille

Eduskunta-aloitteet • 27.05.2016

Eduskunnan puhemiehelle

Teknologiateollisuuden rajut vähennykset näkyvät tänäkin keväänä valtaisina irtisanomisina. Microsoftin työntekijät saivat kuulla, että yli 1300 ihmistä jää työttömäksi kun matkapuhelinten suunnittelu lopetetaan Suomessa. Myös Nokian ja Alcatelin yritysfuusion seuraukset kohdistuvat ikävästi suomalaisiin työntekijöihin. Verkkolaitteita valmistavan Nokian yt-neuvottelut lähenevät loppuaan. Nokia arvioi Suomessa vähennystarpeeksi 1300 työntekijää, joista puolet kohdistuu Espooseen. Myös Microsoftin irtisanomisista suuri osa kohdistuu Espooseen.

Tilanne on huolestuttava, sillä viidessä vuodessa asiantuntijatehtävissä toimivien työttömien määrä on yli kaksinkertaistunut Espoossa. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut Espoossa rajusti ja pitkäaikaistyöttömissä on paljon korkeasti koulutettuja. On keskeisen tärkeää, että osaavat asiantuntijat saadaan nopeasti työllistettyä. IT-sektorilla on Suomessa sekä tarpeita että uusia mahdollisuuksia. On myös näyttöä siitä, että osa ihmisistä lähtee ulkomaille töihin.

Oli ennennäkemätön ilmiö, että 90-luvun lamasta Suomeen nousi uusi teollisuudenala, vieläpä korkean teknologian alueelta. Uusia mobiilipuhelimia odotettiin ja niiden hienoja ominaisuuksia vertailtiin. Nokian tuoma menestys pohjautui siihen, että vaikeinakin aikoina päätettiin tukea tutkimusta ja koulutusta. Niin pitää tehdä tänäänkin, eikä leikata uuden alun mahdollisuuksia.

ICT-rakennemuutos kohdistuu kuntiinkin. Valtiolta odotetaan nyt tukea alueille, kuten Espooseen, Saloon ja Tampereelle. Tukea on haettava myös EU:n globalisaatiorahastosta. Uuden kasvun mahdollistamiseksi Suomessa on tuettava digitalisaation kasvuympäristöä. Yrittäjyyspaketilla on autettava niitä, joilla on ideaa ja paloa yrittää. Täydennyskoulutusta tarvitaan halukkaille ja oppisopimuskoulutusta työpaikoille. Espoon kaupungilla on pystytetty toimijoiden yhteistyöverkosto ja sitä tarvitaan nyt -korkeakouluja, yritysneuvontaa, kohtaamisia yrittäjien kanssa. On saatettava yhteen tekijät ja osaajia etsivät yrittäjät. Aloittaville yrittäjille on keskeistä, että saatavilla on starttirahaa. Kesällä 2015 Suomesta kuitenkin loppuivat työllisyysmäärärahat monin paikoin kesken. Uudenmaan ELY-keskuksesta ei voinut useaan kuukauteen myöntää starttirahoja aloitteleville yrittäjille, koska hallitus viivytteli työllistämiseen lisämäärärahan antamista. Meillä ei ole varaa siihen, että yritysten perustaminen estyy tai viivästyy. Siksi on ehdottoman tärkeää seurata työllisyysmäärärahojen kehitystä ja hyvissä ajoin varautua lisäämään niitä lisätalousarviolla.

Myös Microsoftilta vaaditaan yritysvastuuta. Yrityksen on tuettava jokaisen irtisanotun uutta työllistymistä ja osallistuttava tukipaketteihin. Nopea työllistyminen on kaikkien etu. Monet asiantuntijat ovat kehittäneet puhelimia, nyt osaamisen toivotaan leviävän laajalle. Lupaavia kehittyviä aloja on muun muassa robotisaatio, teollinen internet ja esineiden internet.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavat kysymykset:

Mitä hallitus tekee ICT-rakennemuutoskuntien, kuten Espoon tukemiseksi, jotta työttömiksi jääneille löytyy nopeasti uusia mahdollisuuksia?

Mitä hallitus tekee riittävien työllisyysmäärärahojen varmistamiseksi, jotta jokaiselle aloittavalle yrittäjälle olisi saatavilla starttirahaa ELY-keskuksista?

Kuinka hallitus tukee korkeasti koulutettujen nopeaa työllistymistä tai kouluttautumista esimerkiksi aikuiskoulutusta ja oppisopimuskoulutusta edistämällä?

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2016

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com