Kirjallinen kysymys: Tullin toimintaedellytysten turvaaminen

Eduskunta-aloitteet • 19.01.2011

Eduskunnan puhemiehelle

Tärkeitä sisäisen turvallisuuden takaajia ovat hätäkeskukset, poliisi ja Tulli, mutta Tulli on tuottavuusohjelmaan verrattuna varsin etupainotteisesti joutunut vähentämään henkilöstöään. Tullin määrärahat eivät ole mahdollistaneet edes tuottavuusohjelman mukaisia henkilövoimavaroja, ja Tulli on joutunut vähentämään kouluttamaansa nuorta henkilökuntaa. Tämä ei ole järkevää eikä pitkäjänteistä henkilöstöpolitiikkaa.

Tulli huolehtii sisäisestä turvallisuudesta poliisin ja Rajavartiolaitoksen ohella. Tullin tehtäviin kuuluu muun muassa ulkomaan tavaraliikenteen sujuvuuden turvaaminen, verojen ja maksujen kerääminen valtiolle, piraattituotteiden ja huume-erien pysäyttäminen, ihmiskaupan torjuminen ja salakuljetusten löytäminen. Nämä ovat tärkeitä tehtäviä, jotka hyvin hoidettuina tuovat valtiolle tuloja ja ennaltaehkäisevät tulonmenetyksiä. Tullivalvonnassa on kyetty takavarikoimaan huomattavia määriä huumausaineita, paljastamaan rikoksia ja ottamaan kiinni etsintäkuulutettuja. Tämän toiminnan edellytykset on turvattava.

Kansainvälinen, rajat ylittävä rikollisuus on yhä suurempi uhka, sillä tämä oli myös pääteema viime kesän Etyj-kokouksessa. Kansainvälisessä kokouksessa pohdittiin, kuinka yhteistoimin voidaan kaikkein tehokkaimmin taistella ylikansallista rikollisuutta vastaan. Tullin muita tärkeitä tehtäviä ovat mm. tuontielintarvikkeiden, lelujen ja muiden tavaroiden turvallisuuden varmistaminen, rekkalastien tarkastaminen ja liikenneturvallisuuden varmistaminen.

Tuontielintarvikkeisiin liittyy riskejä, joita tullilaboratorio valvoo. Pahimmillaan voi olla kysymys elintarvikkeiden väärentämisestä ja manipuloinnista, joista vakava esimerkki on Kiinassa kuolemantapauksia ja vammautumista aiheuttanut maitojauheen manipulointi melamiinilla. Hometoksiineja voi olla suuria määriä kuivahedelmissä, mausteissa, kahvissa ja tuontiviljassa. Tuontielintarvikkeisiin liittyy myös riski kasvinsuojeluaineiden suurista jäämistä. Valvonnan kannalta on tärkeää, että valtiolla on käytössä riittävä ja osaava analyysikapasiteetti.

Sisäisen turvallisuuden yksiköistä kaikki muut edellä mainitut kuuluvat sisäasiainministeriön vastuulle, mutta Tulli yksin on valtiovarainministeriön alaisuudessa. Se ehkä selittää osaltaan, miksi Tulli on joutunut supistamaan henkilöstöään paljon. Tullilla on paljon synergiaetuja poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa, jos toimintaa koordinoidaan järkevästi. Olisi perustelua selvittää Tullin siirtämistä sisäasiainministeriön hallinnon alaisuuteen. Joka tapauksessa Tullille on taattava riittävät toimintaresurssit.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä Tullin toimintaedellytysten turvaamiseksi ja sisäisen turvallisuuden parantamiseksi?

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2011

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com