Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoiden oikeusavusta

Eduskunta-aloitteet • 01.03.2018

Eduskunnan puhemiehelle

Kansainväliset sopimukset turvaavat pakolaisille suojan. Kansainvälisten sopimusten nojalla Suomea sitoo palautuskielto, joka tarkoittaa, ettei ketään saa käännyttää tai karkottaa alueelle, jolla hän voi joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi. Säännökset turvapaikan tai oleskeluluvan myöntämisestä perustuvat Geneven pakolaissopimukseen, Euroopan ihmissoikeussopimukseen sekä YK:n kidutuksen vastaiseen sopimukseen.

Siksi on äärimmäisen tärkeää, että turvapaikkaprosessiin voidaan luottaa. Hallitus on lukuisin tavoin vaikeuttanut turvapaikan saamista tiukentamalla kriteerejä ja vaikeuttanut perheen yhdistämistä. Lisäksi hallituksen lakimuutos poisti ulkomaalaislaista säädöksen, jonka mukaan turvapaikanhakija on voinut saada oleskeluluvan humanitaarisen suojelun perusteella.

Monen suomalaisen oikeustaju on koetuksella, kun Suomi palauttaa jopa lapsia sellaisiin maihin, joihin Ruotsi ja Ranska eivät enää palauta turvapaikanhakijoita. Ruotsin maahanmuuttovirasto on muun muassa todennut, että Irakin turvallisuustilanne on pahentunut. Kaiken lisäksi hallitus on heikentänyt turvapaikanhakijoiden oikeusapua. Hallituksen asetuksen johdosta Maahanmuuttoviraston turvapaikkapuhutteluihin ei enää saa oikeudellista avustajaa kuin poikkeustapauksessa ja turvapaikkapäätöksestä annettua valitusaikaa on lyhennetty. Alkupuhuttelussa on oikeusturvan kannalta olennaista, että kootaan asianmukaisesti riittävät tiedot hakijan tilanteesta. Siinä auttaa, että turvapaikanhakijaa avustaa asiantunteva avustaja. Asianajajaliitto toteaa kannanotossaan, että oikeusapuun tehdyt muutokset ovat johtaneet oikeusturvan heikkenemiseen ja mahdollisesti vääriin turvapaikkapäätöksiin. Suomen Asianajajaliitto onkin todennut, että turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa on parannettava.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus poistaa turvapaikanhakijoiden oikeusapuun tehdyt heikennykset ja parantaa turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa?

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2018
Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com