Kirjallinen kysymys: Uusiutuvan energian tukitoimien liittyminen eduskunnan ydinvoimapäätökseen

Eduskunta-aloitteet • 03.06.2010

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskuntakeskustelussa usea kansanedustaja on katsonut, että uusiutuvan energian tukitoimet ja päätös luvan myöntämisestä kahdelle uudelle ydinvoimalalle kuuluvat erottamattomasti yhteen. Esimerkiksi eräs edustaja on todennut täysistunnossa, että "ydinvoimapäätökset ovat yksi osa hallituksen energiapakettia" ja että hän ei olisi "valmis molempia lupia hyväksymään, ellei uusiutuvaan energiaan olisi tulossa niin merkittävää satsausta".

Uusiutuvan energian lisääminen on EU:n direktiivillä säädetty, Suomea sitova velvoite. Se on toteutettava riippumatta siitä, harkitsevatko valtioneuvosto ja eduskunta ydinvoiman olevan yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Tästä huolimatta ydinvoimasta pyritään päättämään kireällä aikataululla, ennen kuin uusiutuvan energian edistämisestä on annettu edes hallituksen esityksiä.

Ydinvoima voi hankaloittaa uusiutuvan energian lisäämistä esimerkiksi sitomalla energiayhtiöiden pääomia yhteen energiamuotoon. Periaatepäätösten mukaan ydinvoima voi myös heikentää uusiutuvan energian kannattavuutta tai lisätä sen tukitarvetta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mikäli eduskunta kumoaa lisäydinvoimaa koskevat periaatepäätökset tai toisen niistä, aikooko hallitus edelleen toteuttaa 11.5.2010 pääministerin ilmoituksessa esittelemänsä uusiutuvan energian velvoitepaketin ja toteuttaa Suomea koskevan edistämisvelvoitteen?

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2010

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com