Kirjallinen kysymys: Vammaisyrittäjyyden tukeminen

Eduskunta-aloitteet • 13.03.2015

Vammaisyrittäjyyden tukeminen

Eduskunnan puhemiehelle

Vammainen henkilö tarvitsee apuvälineitä ja muita mukautuksia työoloihin, kuten esteettömän työympäristön, voidakseen täysipainoisesti toimia yrittäjänä. Yrittäjänä toimiminen on monelle vammaiselle mieluinen ja kiinnostava vaihtoehto, sillä vammaisten työllistyminen muiden palvelukseen ei ole ollut helppoa. On tärkeää, että myös vaikeavammaiset voivat osallistua halutessaan työelämään yrittäjinä ja ylläpitää tälläkin tavalla omaa motivaatiotaan ja mielenterveyttään.

Vaikeavammaiselle yrittäjälle muodostuu useita ylimääräisiä kustannuksia. Vaikeavammainen yrittäjä saattaa joutua turvautumaan toisten henkilöiden apuun kuljetuksissa, laskutuksessa sekä kirjanpidossa ja korvattavien laitteiden siirtelyssä. Silti työ- ja elinkeinoministeriö ei myönnä työolosuhteiden järjestelytukea vaikeavammaiselle yrittäjälle. Nämä kustannukset vaikeavammainen yrittäjä joutuu lisäämään myymänsä tuotteen tai palvelun hintoihin, jolloin kilpailuasema ei ole yhdenvertainen vammattomien yrittäjien kanssa.

Vaikeasti vammaisia yrittäjiä on voitu tukea alv-veron huojennuksella jo usean vuoden ajan, mutta laki on jouduttu uudistamaan EU-sääntöjen vuoksi parin vuoden välein.

Nykyisessä parin vuoden välein uusittavassa menettelyssä on puutteita. Esimerkiksi nykyisen alv-vapauden rajaaminen pelkästään käsityö- ja korjausalan ammatteihin ei vastaa tämän päivän elinkeinorakennetta. Luovan alan vammaiset yrittäjät on rajattu pois. Lisäksi tuen saantiin sisältyy harkintaa ja eriarvoisuutta riippuen siitä, minkä alueen toimistosta vammainen yrittäjä alv-vapautusta anoo.

Nyt olemme tilanteessa, ettei lopullista ratkaisua voi enää siirtää vuodesta toiseen. Mahdollisuus työhön nostaa köyhyydestä ja parantaa elämänlaatua. Vammaiselle yrittäjälle on annettava parempi mahdollisuus työllistää itsensä ja muita.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä selvityksiä hallitus on tehnyt, jotta yrittäjäksi ryhtyminen on vaikeasti vammaiselle henkilölle nykyistä helpompaa ja riskittömämpää?

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2015

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com