Kirjallinen kysymys: Vanhemmuuden kustannusten korvaaminen pienyrittäjille

Eduskunta-aloitteet • 08.03.2013

Eduskunnan puhemiehelle
 
Suurin este työelämän tasa-arvon toteutumisessa on tällä hetkellä vanhemmuuden kustannusten epätasainen jakautuminen naisvaltaisten alojen työnantajille. Tämä näkyy muun muassa naisten pätkätöinä ja heikompana palkkauksena.

Tällä hetkellä Kansaneläkelaitos maksaa työnantajalle osan vanhemmuuteen liittyvistä kustannuksista. Työnantajalle voi kuitenkin koitua vanhemmuudesta muita kuluja, kuten raskaudenaikaisia sairauslomakuluja, tilapäisten hoitovapaiden kustannuksia ja äitiyslomasijaisen perehdyttämiskustannuksista. Koska isät käyttävät vain murto-osan kaikista korvatuista vanhemmuuspäivistä, vanhempainvapaiden kustannukset kohdistuvat voimakkaasti äidin työnantajalle.

Vanhemmuuden kustannusten epätasainen jakautuminen aiheuttaa naistyöntekijöiden heikomman työmarkkina-aseman lisäksi huomattavaa rasitetta naisvaltaisten alojen työllistäjille. Hallitusohjelmassa todetaan, että "toimiva perheen ja työn yhteensovittaminen on jatkossa yhä enemmän yritysten kilpailuetu". Tällä hetkellä kuitenkin vanhemmuuden kustannusten taakka on kaikkein raskain pienille yrityksille. Naisvaltaisilla aloilla yrittäjätkin ovat usein naisia, jolloin kustannustenjaon myönteiset ja kielteiset vaikutukset ilmenevät moninkertaisina. Tämä nostaa pienyrittäjien kynnystä palkata lisää henkilökuntaa ja vaikeuttaa naisvaltaisten alojen yritysten kasvua ja työllistämismahdollisuuksia.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko mahdollista harkita vanhemmuuden kustannusten korvaamista pienyrittäjille?
Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2013

Johanna Karimäki /vihr

 

Kysymys ja ministerin vastaus eduskunnan sivuilla.

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com