Kirjallinen kysymys: Yksinyrittäjän palkkatuen laajentaminen koko maahan

Eduskunta-aloitteet • 18.11.2009

Eduskunnan puhemiehelle

Yksinyrittäjän on mahdollista saada avustusta ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Kokeilu alkoi vuonna 2007 muutamissa Pohjois- ja Itä-Suomen kunnissa. Sitä laajennettiin seuraavana vuonna, ja nyt se kattaa noin 160 kuntaa. Tukea käytti vuonna 2008 kaikkiaan 460 yksinyrittäjää, mutta siihen varatut määrärahat eivät tulleet täysin käytetyiksi. Yksi selitys on se, että koska tuki on käytössä vain osassa maata, siitä tiedottaminen on haastavaa eivätkä kaikki yksinyrittäjät ole siitä tietoisia. Tuen saaminen valtakunnalliseksi olisi tärkeää talouden elpymisen ja yleisen hyvinvoinnin kannalta. Monissa kasvukeskuksissa, kuten Uudellamaalla, tällainen tuki olisi todella tervetullut.

Koko maan kattava tuki kannustaa työllistämään ja on panostus kasvuyrittäjyyteen. Etuna on myös se, että tuki olisi kaikkien yksinyrittäjien ulottuvilla. Yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkatuki on erittäin kustannustehokas keino työllistää, koska yhtään euroa ei kulu, ellei samalla synny työpaikkaa. Samalla se tukee yksinyrittäjän jaksamista ja työhyvinvointia.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, että yksinyrittäjätuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen laajennetaan koskemaan koko maata?

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2009

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com